Bezár

Hírek

150_cover_1170x430

FEJEZETEK A DÉLVIDÉK MÚLTJÁBÓL 8. – „SAJTÓ ÉS NYILVÁNOSSÁG A DÉLVIDÉKEN” - Galériával és videóval

FEJEZETEK A DÉLVIDÉK MÚLTJÁBÓL 8. – „SAJTÓ ÉS NYILVÁNOSSÁG A DÉLVIDÉKEN” - Galériával és videóval

2023. november 14.
3 perc

A Délvidék Kutató Központ, a Délvidéki Szemle folyóirat, a SZAB Délvidék Kutató Központ Munkabizottsága és az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar a 150 éves Jubileumi tanév rendezvényeinek keretében nemzetközi történettudományi és művelődéstörténeti konferenciát szervez FEJEZETEK A DÉLVIDÉK MÚLTJÁBÓL 8. – „SAJTÓ ÉS NYILVÁNOSSÁG A DÉLVIDÉKEN” címmel.

A SAJTÓ ÉS NYILVÁNOSSÁG A DÉLVIDÉKEN FEJEZETEK A DÉLVIDÉK MÚLTJÁBÓL 8. – Absztrakt-kötet innen letölthető.

Galéria:
FEJEZETEK A DÉLVIDÉK MÚLTJÁBÓL 8. – „SAJTÓ ÉS NYILVÁNOSSÁG A DÉLVIDÉKEN”

Időpont: 2023. november 23. (csütörtök)

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Főépülete (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.).PROGRAM:
09.30–10.00 REGISZTRÁCIÓ
10.00–14.00 PLENÁRIS ÜLÉS – SAJTÓ ÉS NYILVÁNOSSÁG A DÉLVIDÉKEN
Békési Imre terem
Levezető elnök: Döbör András
10.00–10.10 A „Délvidék Kutatásáért Emlékérem” díj átadója: Zakar Péter

PLENÁRIS ELŐADÁSOK
10.10–10.30 Gyáni Gábor: Regionális identitás és a sajtónyilvánosság
10.30–10.50 Tamás Ágnes: Délvidéki sajtótermékek szubvencionálása és sajtópereik (1867–1875)
10.50–11.10 Pető Bálint: A halálbüntetés a dualizmus kori Délvidéken, a sajtó tükrében
11.10–11.30 Zakar Péter: Az újságíró és lapszerkesztő Bíró Sándor

11.30-12.00 KÁVÉSZÜNET
12.00–12.20 Fizel Natasa: A kolozsvári egyetem Szegedre költözése a helyi sajtó tükrében
12.20–12.40 Bárány Zsófia: A reformkori csanádi egyházmegye és a nyilvánosság
12.40–13.00 Dede Franciska: Az Arad és Vidéke és az Aradi Közlöny szerkesztőjének párbaja 1890-ben
13.00–13.20 Klestenitz Tibor: Az 1893-as szabadkai katolikus nagygyűlés reprezentációja a helyi és az országos sajtóban

13.30–14.00 EBÉDSZÜNET

14.00–18.00 SZEKCIÓÜLÉSEK

1. szekció: A Délvidék története 1914–1944
Békési Imre terem
Szekcióvezető: Fejős Sándor
14.00–15.30
Gulyás László: A brit határjavaslatok sorsának alakulása a békekonferencián, 1919. január 18. –1919. május 12.
Szávai Ferenc: Brit határjavaslatok a Délvidék megosztására a párizsi békekonferencia megnyitása előtt
Tóth Marcell: Az aradi ellenforradalmi kormány
Forró Lajos: Egy bácskai falu a partizánmegtorlások idején
Balogh Péter: A legkisebb magyar világ – magyarosítás a visszacsatolt Muravidéken (1941–1945)

2. szekció: A Délvidék egyház- és művelődéstörténete 1.
Tankönyvmúzeum
Szekcióvezető: Pető Bálint
14.00–15.30
Kanász Viktor: A „szegedi veszedelem” és a szentszéki diplomácia
Bíró Endre: A nagyzerindi református egyházfegyelem másfél évszázada (1717-1871)
Hegyi Ádám: A bánsági reformátusok kommunikatív emlékezete 1781 és 1821 között
Petheő Attila: A délvidéki református közösségről a Református Világszemle 1931-1944 között megjelenő lapszámaiban
Forgács Hajnalka: Pozsega vármegye az Országgyűlési Könyvtár muzeális gyűjteményében

15.30–16.00 KÁVÉSZÜNET

3. szekció: A Délvidék egyház- és művelődéstörténete 2.
Békési Imre terem
Szekcióvezető: Fizel Natasa
16.00-17.30
Bíró-Balogh Tamás: Egy írói álnév nyomában: ki volt a szabadkai Crayon?
Hircsik Dóra: Folytatásos regények a Bácsmegyei Naplóban (1928–1941)
Medgyesi Konstantin: A zentai palack és 1956 drámája
Rácz Márk: Szemelvények a szegedi József Attila Tudományegyetem Marxizmus-Leninizmus Intézetének történeteiből

4. szekció: A Délvidék politikatörténete
Tankönyvmúzeum
Szekcióvezető: Forró Lajos
16.00–17.30
Domonkos Ádám: A délvidéki magyar egyesületi élet a Tisza mentén a két világháború között
Fejős Sándor: Háborús narratíva, társadalmi dráma. Traumatikus események ábrázolása a kortárs délszláv filmalkotásokban
Illyés Szabolcs: A Balkánhoz köthető, radikális iszlám biztonságpolitikai kockázati potenciálja a Genocídium Tanulmányok vonatkozásában
Illyés Szabolcs: Az „etnikai tisztogatás” fogalmának alkalmazhatósági kérdései a balkáni genocídiumok tükrében

A plenáris előadások ideje 20 perc, a szekció előadások ideje 15 perc.

A konferencia szervezői: Pető Bálint, Fizel Natasa, Döbör András

A konferencia programja IDE kattintva letölthető.Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek