Bezár

Hírek

foep_nappal4

Dura-Kuti diplomamunka-pályázat

Dura-Kuti diplomamunka-pályázat

2023. július 18.
2 perc

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés és a Szakszervezetek.hu meghirdeti a DuraKuti diplomamunka-pályázat 2023-at.

A pályázaton való részvétel feltételei:

1. A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben

• alapképzés

• mesterképzés

• osztatlan 5 éves képzés

• szakirányú továbbképzés (amely szakdolgozat készítéssel zárul) keretében magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített a 2. pont szerinti témák valamelyikében.

2. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban az alábbi témák valamelyikével: munkavállalói érdekvédelem, szakszervezetek és azok feladatai, történelme, honi, európai, nemzetközi kapcsolatai, a munka világa, munkaerő-piac, foglalkoztatás, munkahelyi és munkaügyi konfliktusok, oktatás, továbbtanulás, klímaváltozás hatása a munka világára. Érintsen valamilyen időszerű problémakört. Legyen magyar vagy angol nyelvű, világos, áttekinthető szerkezetű, a szövege és ábraanyaga legyen egymással összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó szakirodalmat, és arra helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka hasznosítható a társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas színvonalú, alkalmazza a tanultakat, és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön.

3. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat – amennyiben megfelel a Dura-Kuti diplomamunka-pályázat szabályzatában előírtaknak – díjat nyerhet. Az arra érdemes pályázók dicséretben részesíthetők.

4. A pályázatra a 2023. január 1-jétől 2024. február 28-ig terjedő időszakban megvédett diplomatervek, szakdolgozatok nyújthatók be.

5. A pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait, és védje meg a diplomamunkáját, szakdolgozatát.

6. A pályázatot a megadott határidőig elektronikusan az info@dura.hu címen kell benyújtani, "Dura-Kuti diplomamunka-pályázat" tárgy megjelölésével. A pályázati jelentkezési laphoz mellékelni kell

• a diplomamunkát,

• a diploma másolatát vagy egy intézményi igazolást a sikeres záróvizsgáról

• a felsőoktatási intézményben született belső és külső bírálat szövegét,

• az oktatási intézmény nyilatkozatát,

• pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát.


A pályázatot a pályázó hallgató és a hallgató oktatási intézménye is benyújthatja. Amennyiben az oktatási intézmény több pályamunkát is benyújt, kérjük azokhoz csatolni az „összesítő lapot” is.

A jelentkezés határideje: 2024. február 29.

A jelentkezési lap itt letölthető: Jelentkezési lap

Application form (English)

Jelentkezési lap intézményes

Oktatási intézmény nyilatkozat

A díjak oklevéllel és pénzjutalommal járnak.

A kiíró a pályázat eredményét (szerző, cím, intézmény, díj) közzé teszi honlapján és a szakszervezetek.hu oldalon.


A pályázati felhívás IDE kattintva letölthető.

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

    Kapcsolódó hírek