Bezár

Hírek

Innsbrucki_nyelvesz_szakos_hallgatok_magyarnyelv-projektje_karunkon_b

Innsbrucki nyelvész szakos hallgatók magyarnyelv-projektje karunkon

Innsbrucki nyelvész szakos hallgatók magyarnyelv-projektje karunkon

2023. szeptember 26.
2 perc

A JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke szeptember 19. és 21. között fogadta az Innsbrucki Egyetem nyelvész szakos hallgatóit. A nyelvész hallgatók a választott hat idegen nyelv között magyarul is tanulnak.

A két szemeszteren átívelő magyartanulásuk után egy nyelvtanulási projekt keretében most Magyarországra látogattak, hogy magyar nyelvi és kulturális ismereteiket bővítsék, szókincsüket, kifejezéskészletüket intenzív tanulással gyarapítsák. A nyelvtanulási projekthez öt hallgató csatlakozott, akik lelkesen vettek részt mind a jó hangulatú, délelőtti nyelvórákon, amelyeket dr. Juhász Valéria, dr. Sárvári Tünde, dr. Basch Èva, valamint Kegyesné dr. Szekeres Erika vezetett, mind az azt követő programokon. Délutánonként a vendég hallgatók a JGYPK történetével, épületeivel ismerkedtek meg, valamint Leczkési Fanni (nemzetközi kapcsolatok munkatársa) vezetésével Szeged nevezetességeit, szecessziós látványosságait csodálták meg, a Móra Ferenc Múzeum munkatársai pedig egy interaktív múzeumi délutánra hívták meg a program résztvevőit. Az innsbrucki egyetemisták és a Nemzetiségi Intézet német szakos hallgatói kicserélték tapasztalataikat az eredményes idegennyelv-tanulásról. A diákok arra jutottak, hogy a mindennapi kommunikáció szófordulatait anyanyelvi beszélőktől lehet a legeredményesebben megtanulni, a nyelvtant pedig az ún. kontrasztív nyelvtanulási módszerekkel próbálhatjuk meg tudatosítani magunkban úgy, hogy a tanult nyelvek szerkezetét összehasonlítjuk egymással, megfigyeljük a hasonlóságokat és a különbségeket. Az innsbrucki hallgatók a projekthéten nemcsak sok tapasztalattal gazdagodtak a magyar nyelv és kultúra vonatkozásában, hanem – mint mondták – folytatni is szeretnék a magyar nyelv tanulását.

A Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék köszönetét fejezi ki, hogy a kar és a program megvalósulásában segítők hozzájárultak a projekthét sikeréhez. Mivel az Innsbrucki Egyetem Nyelvtudományi Intézetében a hallgatóknak lehetőségük van a magyart mint idegen nyelvet tanulni, reméljük, hogy ez az első szegedi projekt hamarosan hagyománnyá válik, és jövőre egy nagyobb, magyarul tanuló csoportot is vendégül láthatunk a karon.

Innsbrucki_nyelvesz_szakos_hallgatok_magyarnyelv-projektje_karunkon

Fotó: Ocskó Ferenc

A Tanszék oldala: http://www.jgypk.hu/tanszek/alknyelv/?p=11612

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

    Kapcsolódó hírek