Bezár

Hírek

Vezetői tájékoztató a CooSpace rendszer terheltségi állapotáról

Vezetői tájékoztató a CooSpace rendszer terheltségi állapotáról

2020. május 08.
4 perc

Prof. Dr. Gellén Klára Rektorhelyettes Asszony levele.

"A vizsgaidőszak közeledte újabb kihívás elé állít bennünket, több mint 15000 kurzus vizsgaalkalmait kell összehangolnunk az online oktatási térben, ahol az online vizsgáztatás nem feleltethető meg a klasszikus vizsgáztatási módszereknek.


A Szegedi Tudományegyetem CooSpace rendszerének informatikai kapacitását jellemzően nappali tagozatos képzés kiszolgálására méreteztük. Az online oktatás bevezetésével a tanulmányi rendszerrel szemben támasztott felhasználói igény a sokszorosára nőtt. Március 12-e óta folyamatosan bővítettük az egyetem informatikai infrastruktúráját, amely mára elérte a megvalósítható technológiai korlátot. Ez meghatározza a feltölthető anyagok mennyiségét, az egyszerre indítható jelenléti alkalmak számát vagy a rendszerben egyidejűleg online vizsgáztatható hallgatók számát.


EBBEN A HELYZETBEN A KARI VEZETŐK KÖZREMŰKÖDÉSÉT KÉREM A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁSOK MINÉL HATÉKONYABB FELHASZNÁLÁSÁBAN, AZ OKTATÓK RÉSZÉRE ELJUTTATOTT KÉRÉSÜNK VÉGREHAJTÁSÁBAN.


Az online vizsgateher vizsgálatára készített heatmap, mely a CooSpace felső menüsorában érhető el, negyedórás bontásban ábrázolja az online vizsgákon résztvevők számát.

https://www.coosp.etr.u-szeged.hu/HeatMap/Test


A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM COOSPACE RENDSZERÉNEK NEGYEDÓRÁS VIZSGA KAPACITÁSA 2500 FŐ. Ezt a kapacitást a műszaki feltételek maximalizálása okán már nem lehet tovább bővíteni.


A diagram adatai alapján megállapítható, hogy a Szegedi Tudományegyetem oktatói nem egyenletesen, hanem jellemzően 10:00 - 11:45 között hirdettek meg a vizsgaalkalmakat, ez sötétpiros vagy fekete színnel látszik az ábrán, ugyanakkor ellenőrzésünk alapján a teljes idősávban, 8:00 - 20:00 között A JELENLEGI FOGLALTSÁG MINDÖSSZE 32%-A A RENDSZER ELMÉLETI MŰSZAKI KAPACITÁSÁNAK.


A JELENLEG BEÁLLÍTOTT ELOSZLÁSBAN IGÉNYELT TERHELÉST A TANULMÁNYI RENDSZERÜNK NEM FOGJA TUDNI KISZOLGÁLNI, DE ÁTSZERVEZÉSSEL EL LEHET OSZTANI A NÉHOL 200% FÖLÖTTI TERHELÉSEKET, ÉS ELEGENDŐ KAPACITÁS BIZTOSÍTHATÓ A VIZSGAALKALMAK LEBONYOLÍTÁSÁRA.


Azokban az idősávokban, amikor 2500-nál nagyobb érték szerepel a diagramon, a CooSpace rendszer jelentős lassulására, leállására, és az újraindulásig jelentősebb üzemszünetre lehet számítani, nem csak az éppen vizsgáztató, hanem az összes felhasználó esetében.


KÉREM DÉKÁN ASSZONY/ÚR SZÍVES INTÉZKEDÉSÉT, HOGY A KARON MEGHIRDETETT VALAMENNYI VIZSGA TEKINTETÉBEN SZÍVESKEDJENEK ELLENŐRIZNI A RENDSZER TERHELHETŐSÉGÉT, ÉS SZÜKSÉG SZERINT A TÚLTERHELT IDŐSZAKOKAT TEHERMENTESÍTENI AZ ALÁBBI AJÁNLÁSOK SZERINT!


Kérem, hogy szíveskedjék az oktatók figyelmét ismételten felhívni az SZTE Távoktatási Operatív Bizottság vizsgákkal kapcsolatos szabályzati értelmezésére, mely a veszélyhelyzetben folytatandó online távolléti oktatáshoz kapcsolódóan készült el. Az értelmezést az Egyetemi és Képzési Bizottság 2020. április 28-i ülésén tárgyalta, majd 04. 30-án megküldtem a kari vezetők számára.


Ez az értelmezés kitér a TVSZ 12.3. Pontjára:

A kar az elektronikus tanulmányi rendszerben köteles nyilvánosságra hozni a szorgalmi időszak vége előtt legalább három héttel az egyes vizsgák napjait".

Veszélyhelyzeti megoldás: Az oktatási informatikai rendszer leterheltségére tekintettel a meghirdetett napon belül a VIZSGA IDŐPONTJÁNAK MÓDOSÍTÁSA - a hallgatók értesítése mellett - 48 ÓRÁVAL AZ EREDETILEG KITŰZÖTT IDŐPONT ELŐTT MEGTEHETŐ. Ha a módosított időpont ütközik a hallgató halaszthatatlan elfoglaltságával, akkor azt igazolt távollétnek kell tekinteni és biztosítani kell a későbbi vizsgázás lehetőségét. A TERHELÉSELOSZTÁS MIATT A VIZSGA TARTÁSÁRA 16 ÉS 20 ÓRA KÖZTI IDŐPONT IS KIJELÖLHETŐ - tekintettel a levelező tagozatos

hallgatókra - a fenti feltételekkel (előzetes értesítés, igazolt hiányzás).


Tehát kérem, hogy


* az érintett oktató helyezze át a vizsgákat olyan időpontokra, amikor a diagramon 2500-nál alacsonyabb érték szerepel! A meghirdetett napon belül vizsgaidőpont változtatásra 48 órával a meghirdetett vizsga előtt

lehetőség van.


* az oktató adjon meg a szokásosnál jóval több vizsgaidőpontot!


* tegye lehetővé, hogy a hallgatók a nap folyamán bármikor bejelentkezhessenek az elektronikus vizsgákra, ne csak az előre rögzített szűk idősávokban!


Kérem, hogy az intézkedést 2020. MÁJUS 13-IG szíveskedjenek megtenni. Ezt követően az Oktatási Igazgatóság ellenőrzi a rendszer terheltségét, és szükség esetén kari sávokat jelöl ki a vizsgáztatáshoz a vizsgaidőszak sikeres lebonyolítása érdekében, egyebekben pedig törlést kezdeményez a kapacitáson felüli vizsgaalkalmak esetében a rendszer működtetésének fenntarthatósága érdekében.


Kérem tisztelt Dékán Asszonyt/Urat, hogy a fentiekről szíveskedjen értesíteni az Ön által vezetett kar valamennyi szervezeti egységét és oktatóját. Továbbá kérem a levelemben foglaltak betartatását a karon, a már kiírt és az ezt követően hirdetendő vizsgák tekintetében is.


Üdvözlettel,

Prof. Dr. Gellén Klára s.k.

oktatási rektorhelyettes"

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek