Köszöntő - Dr. Döbör András

Dobor_Andras_V2Dékáni köszöntő

Tisztelettel köszöntöm a XXXV. OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának résztvevőit! Mindenekelőtt azt szeretném, ha felsőoktatási társintézményeink képviselői – amennyire az online megvalósulás ezt lehetővé teszi – otthon éreznék magukat ezen a rangos eseményen.
Bár a két évtizeddel ezelőtt önálló Juhász Gyula Tanárképző Főiskolából az idő múlásával a világ 500 legjobb egyeteme közé sorolt Szegedi Tudományegyetem egyetemi kara lett, egy dolog nem változott. Nem változott és a kar vezetésének szándékai szerint nem is fog változni a kari hagyományok folytatása, amely a mai napig identitásunk meghatározója. Ez a hagyomány a gyakorlatközpontúság, a hallgatóközpontú szemlélet és a megújulás képessége. Karunk az egyetemi integrációban pedagógusképző karként újult meg, olyan régi-új képzési területeken kamatoztatva az oktatók tudását, mint a tanár-, tanító-, óvodapedagógus-, gyógypedagógusképzés, egészségtudományi, sporttudományi, társadalomtudományi, művészeti képzések, valamint a szak- és felnőttképzés.
A sokféle szakmai ágazatot olyan általános elvek, célok ötvözik mind a mai napig egységgé, melyek között kitüntetett fontossággal van jelen a tehetséggondozás. Ez a folyamat azonban csak látszólag egyszerű. A tehetséges hallgatók, a konzulensek és a kutatási témák találkozásától el kell jutni a tudományos probléma megoldásáig és ezzel együtt egy TDK dolgozat elkészítéséig. Bár ez az út számos kérdés megoldásának lehetőségét tartogatja, az eredmény mindenképp maradandó. A tudományos diákkörökben megmérettetésre vállalkozó hallgatók itt ismerhetik meg először a kutatói lét, a tudományos siker semmihez sem hasonlítható élményét, melyek később további erőfeszítések motiváló erőjévé válhat.
A szakmai tapasztalat és siker elismerésén túl további haszna is van ennek a munkának: a tudományos publikálás alapjai mellett az előadás és a tudományos vitában való részvétel elsajátítása. A kihívás nagy, a feladat összetett. A Juhász Gyula Pedagógusképző Karon a tudományos diákköri tevékenység mindig is nagy megbecsülésnek örvendett, egyetemünkön dobogós helyen állunk OTDK-s sikereinkkel. Ezeknek a sikereknek elismeréseként éljük meg azt a lehetőséget is, hogy ebben az évben a sportszakos képzésben országos viszonylatban is meghatárózó egységünk, a Testnevelési és Sporttudományi Intézet szervezésében karunk lehet a XXXV. OTDK Testnevelési és Sporttudományi Szekció házigazdája.
Jelen konferencia résztvevőinek kívánom, hogy a megmérettetés során érjenek el minél rangosabb helyezést! Szerezzenek olyan élményeket, amelyek arra indítják őket, hogy most kezdődő tudományos pályájukon tovább haladva már tapasztalt kutatóként maguk is segítsék az ígéretes tehetségű fiatalok munkáját és néhány évtized múltán elmondhassák, hogy az itt szerzett tudás tanítványaik tudományos eredményeiben sokszorozódott meg.

Dr. Döbör András
az SZTE JGYPK dékánja