Gyakorlati Képzési Bizottság

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Gyakorlati Képzési Bizottságának tagjai:

 

képviselt intézet/egység

név

Nemzetiségi Intézet

Dr. Sárvári Erzsébet Tünde

főiskolai docens, elnök

Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet

Németh Tünde

osztályvezető, titkár

Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Mátó Veronika

mesteroktató, tag

Alkalmazott Pedagógiai Intézet, Óvodapedagógus-képző Tanszék

Tímár Marietta

gyakorlati oktató munkát segítő munkatárs, tag

Alkalmazott Pedagógiai Intézet,
Tanítóképző Tanszék

Dorka Péter

mesteroktató, tag

Gyógypedagógus-képző Intézet

Porkolábné Papp Zsuzsanna

ügyvivő szakértő, tag

Művelődéstudományi Intézet

Molnárné Dr. Urbanik Tímea

főiskolai docens, tag

Művészeti Intézet

Prof. Dr. Maczelka Noémi

egyetemi tanár, tag

Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Dr. Bóka Ferenc

egyetemi adjunktus, tag

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája

Kovács Sándorné

gyakorlati képzésért felelős igazgatóhelyettes, tag

Hallgatói Önkormányzat

Sutus Valentin

HÖK elnök, tagA Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Gyakorlati Képzési Bizottságának Ügyrendje


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *