Richter Gedeon Talentum

TÁJÉKOZTATÓ A RICHTER GEDEON KIVÁLÓSÁGI PHD. ÖSZTÖNDÍJRÓL

A Richter Gedeon Nyrt. számára fontos a tehetséges fiatalok megtalálása, illetve a tehetséggondozás, ezért hívta életre a Richter Gedeon Talentum Alapítványt.

Az Alapítvány a posztgraduális képzésben résztvevőknek több, mint egy évtizede nyújt támogatást a tanulmányaik folytatásához, és a 2021/2022. tanévtől kezdődően ösztöndíj formájában ismét támogatni kívánja azokat a gyógyszeripar érdeklődési körébe tartozó kutatási témával foglalkozó természettudományi, illetve orvos- és egészségtudományi alapképzettségű, különösen biológus, molekuláris biológus, farmakológus, immunológus, orvos, vegyész, illetve gyógyszerész végzettségű nappali tagozatos, az államilag finanszírozott PhD. képzésbe felvett tanulmányaikat elkezdő, illetve folytató hallgatókat, akik a jelentkezéskor 35. életévüket még nem töltötték be és tanulmányi eredményeik alapján arra érdemesek.

A ösztöndíjra vonatkozó feltételek rövid összefoglalása: A Richter Gedeon Kiválósági PhD Ösztöndíjra az állami PhD ösztöndíjjal rendelkező, a PhD képzés bármely tanulmányi évében járó, 35. év életévét be nem töltött, a felsőoktatási intézmény által az Alapítványnak írásban javasolt doktorandusz hallgató pályázhat.


További részletek:

Általános tájékoztató a Richter Gedeon PhD. ösztöndíjról

Pályázati adatlap 2022

Richter Gedeon Talentum Nyilatkozat

Richer Gedeon Talentum Adatvédelmi tájékoztató

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *