foep_nappal

Gyakornoki pályázat tudományos kutatás folytatására

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára pályázatot hirdet a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában – doktorandusz, abszolutóriumot szerzett és doktorjelölt – kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására.

A pályázat célja a Belügyminisztériumot, valamint az önálló belügyi szerveket érintő közszolgálati témában kutató doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és doktorjelöltek kutatói tevékenységének szakmai támogatása, a gyakornoki kutatásokkal a Belügyminisztérium tudományos tevékenységéhez történő hozzájárulás, valamint a közszolgálati életpálya-modell tehetség utánpótlásának biztosítása.


Pályázhat nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonyban álló doktorandusz, már abszolutóriumot szerzett, vagy fokozatszerzési eljárás alatt álló kutató.


Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületről, Belügyminisztériumhoz vagy valamely önálló belügyi szervhez (Alkotmányvédelmi Hivatal, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Védelmi Szolgálat, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Országos Rendőr-főkapitányság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Terrorelhárítási Központ, Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) alaptevékenységéhez kapcsolódó kutatási témával.


A nyertes pályázó – féléves, határozott (2022. szeptember 1. - 2023. február 28.) időtartamra szóló, a fogadó szervezet és a gyakornok között kötött megállapodás és kutatási terv alapján – tudományos kutatást folytathat, a Belügyminisztériumban, illetve a kutatási téma alapján érintett önálló belügyi szervnél. A gyakornoki rendszerben történő részvétel nem keletkeztet munkaviszonyt, ill. tanulói jogviszonyt.


A gyakornoki rendszerben résztvevő kutatónak:

- a fogadó szervezetnél folyó kutatói munkáját instruktor segíti,

- kutatási engedély alapján lehetősége nyílik az egyes szakmai anyagok, könyvtári állomány hozzáféréséhez,

- betekintése lehet – jogszabályi keretek betartásával – a fogadó szervezet alaptevékenységének szakmai, gyakorlati tevékenységébe,

- lehetősége nyílik bekapcsolódni a belügyi ágazat intenzív tudományos életébe,

- módjában áll tudományos-szakmai rendezvényeken való részvételre,

- alkalma nyílik a belügyi tudományos, szakmai folyóiratokban kiváló kutatási eredményeinek publikálására, valamint

- a gyakornoki tevékenység alatt végzett kutatói teljesítményéről

- írásos beszámolót készít, ami a fogadó szervezet közreműködésével és jóváhagyásával, publikáció formájában jelenik meg,

- a gyakornoki rendszer Kuratóriuma előtt prezentációval támogatott szóbeli beszámolón ismerteti kutatása eredményeit, valamint

- évente egyszer tájékoztatást kap az érintett doktori iskola.


A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a hallgatói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást, illetve az abszolutórium megszerzését igazoló indexbejegyzés másolatát,

- szakmai önéletrajzot,

- motivációs levelet, amely tartalmazza a megjelölt fogadó szervezetnél tervezett gyakornoki kutatási tevékenységét,

- a doktori iskolához benyújtott kutatási tervet,

- publikációs jegyzéket,

- a doktori iskola (témavezető) írásbeli véleményét.


A pályázat benyújtásának határideje 2022. április 30.


A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén, http://palyazat.bm-tt.hu/ oldalon.

A pályázati felhívással kapcsolatos további információ a titkar@bm-tt.hu e-mail címen kérhető.

A pályázatokat héttagú Kuratórium értékeli, melynek eredményéről a pályázók 2022. június 30-ig kapnak értesítést a megadott e-mail címen.


A pályázati felhívás IDE kattintva letölthető.


gyakornoki_plakat_2022