foep_nappal

Megjelent a Tabu a gyermekirodalomban című tanulmánykötet

A SZTE JGYPK Tudományos és Művészeti Pályázatának, valamint az Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszékének támogatásával, a Magyar Gyermekirodalmi Intézet gondozásában megjelent a Tabu a gyermekirodalomban című tanulmánykötet.

Felelős szerkesztő: Varga Emőke

Szerkesztő: Pusztai Virág, Turcsányi Enikő

Lektor: Daróczi Gabriella, Sándor Csilla


Tabu_borito


A kötet előzménye

2021. május 14-15-én a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszéke hazai és határon túli felsőoktatási intézmények oktatóinak, valamint a gyermekkultúra és -irodalom kutatóinak és szakértőinek részvételével online konferenciát szervezett. Tizenöt, egyenként 40-50 perces előadás hangzott el: a programot a kari JGY TV YouTube-csatornán közvetítette, az előadásokat több, mint 2000 néző követte. Az érdeklődésre tekintettel az előadások szerkesztett szövegéből tematikus kötet készült.

Videók:

https://www.youtube.com/watch?v=6XxVAaIUCjU&t=2170s

https://www.youtube.com/watch?v=fvBgOQNFfrc&t=1007s


Tartalmi ismertető

A tabutémák néhány éve elvétve jelentek meg a magyar gyermekirodalomban, a nemzetközi trendek, a társadalmi konvenciók elmozdulása, a „kibeszélési kényszer” mára azonban gyermekirodalmi paradigmaváltást eredményezett. A legutóbbi időszakban mindez társadalmi diskurzust is maga után vont. E jelenség irodalomtudományi szempontból izgalmas témákat vetett és vet fel, ráirányítja a figyelmet többek közt a szerzői szándék és felelősség, a multimediális szövegek megformálása és közvetítése módjainak problémáira. Lélektani és pedagógiai szempontból pedig azzal a fejlődés- és szociálpszichológiai vonatkozású kérdéssel szembesít, hogy a detabuizálás során reflektált valóság milyen módon épül be, illetve építhető be az élmények rendszerébe, és az erre vonatkozó gyermeki tapasztalat hogyan segítheti elő a megküzdési stratégiák repertoárjának bővülését és a személyiségfejlődés folyamatát.

A kötet tizenkét tanulmánya amellett, hogy az elmúlás, a gyász, a másság, a szocializációs problémák, a kulturális sztereotípiák lelepleződése, a családi krízisek, a test medikalizálódása, a szexualitás stb. témájának árnyalt bemutatásához az irodalomtudomány és -történet, valamint az elméleti pszichológia perspektíváit is működésbe hozza, a verses, a kortárs- és népmesei példaszövegekhez a történetközvetítés lehetséges módjainak praxisa felől is közelít.

A zárófejezet az empirikus kutatásokról szól, bemutatja a JGYPK Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport tagjainak a 3-6 éves korú gyermekek anyanyelvi-irodalmi neveléséhez kapcsolódó adatfelvételeit.


Tartalomjegyzék

Dr. DÖBÖR András – Dr. FIZEL Natasa: Előszó


Irodalomtörténeti témák

BÁRDOS József

főiskolai tanár, professor emeritus

Tabutémák a népdalokban és -mesékben 


GALUSKA László Pál – SZINGER Veronika

főiskolai docens – főiskolai tanár, Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Kar

Árnyak kertje


LOVÁSZ Andrea

gyerekirodalom-kutató, kritikus

Testi ügyek. Vicces vagy undi


URBANIK Tímea

docens, Szegedi Tudományegyetem JGYPK Művelődéstudományi Intézet

Tabu és életigenlés: Gimesi Dóra tündérmeséiben


PETRES Csizmadia Gabriella

adjunktus, igazgatóhelyettes, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet

Detabuizálás a kortárs meseregényben


WITTMANN Ildikó

magyar szakos tanár, kritikus, gyermekirodalmi programszervező

Szex, tabu, rock’n’roll – vagyis mi számít tabunak a hazai gyerekkönyvekben?


Pszichológiai és mesepedagógiai témák

SZÉL Erzsébet

Debreceni Egyetem BTK Humán Tudományok Doktori Iskola doktorandusza

Életmese a mentalizáció és az élményfeldolgozás kapcsolata mesékben


BAJZÁTH Mária

mesepedagógus, a Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely vezetője

„Hogy a halál ne tabu legyen…” A Népmesekincstár mesepedagógia eszközei és módszerei kisgyermekkorban a halál témakörében


ORLIK Ilona

mesemondó, Pompás Napok Nagyköveti szakmai csoport tagja

Hogyan fejezik ki a népmeséink a kimondhatatlant


RÉVÉSZ Renáta Liliána

pszichológus, gyásztanácsadó, meseterapeuta

Prevenciós előadások lehetőségei mesékkel - a veszteségek, a halál, a gyász és a válás témájában, az óvodában és az iskolában 


Esettanulmányok

CSETE Klára – KOPECZKI Kinga

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszék hallgatói, a Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport tagjai

Mi nem való egy gyerekkönyvbe?


DOMOKOS Eszter – LUDÁNYI Noémi

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszék hallgatói, a Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport tagjai

Empirikus kutatások a tabutémákról


A kötetet a szerzők és a szerkesztők 2021. november 5-én, Budapesten, a Jókai Klubban mutatják be.
Az esemény élő közvetítése és további információk IDE kattintva érhetők el.