black_jgypk1

Elhunyt Kálmán László az Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszékének oktatója

Hosszantartó betegség után elhunyt az Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszékének fiatal oktatója, aki Karunkon 2020-ban óraadóként, majd 2021-ben tanársegédként kezdte meg munkáját.

letoltes

Kálmán László

(1990 - 2021)


2012-ben a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon szerezte meg óvodapedagógus alapszakos diplomáját, 2016-ban pedig mesterszakot végzett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi Tanszékén. Tanulmányai során kétszer részesült Köztársasági Ösztöndíjban. Hallgatóként alapító tagja volt a 2010-ben megalakult Művészettel az Oktatásért Kutatócsoportnak, a műhely szakmai-tudományos munkájában mindvégig aktív szerepet vállalt, kezdeményezője volt a képes- és interaktívkönyves kutatásoknak. Két alkalommal nyerte el a Nemzetpolitikai Államtitkárság által kiírt Kőrösi Csoma Sándor Program Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíját, melynek keretein belül Kanadában, majd az Egyesült Államokban pedagógusként segítette a diaszpórában élő magyar közösségek munkáját. Szerepet játszott a magyar nyelvű Bóbita Gyermeklap elindításában, gyermek bábszínház vezetésében, rendezvényszervezésekben. 2019-ben szerezte meg óvodapedagógusi minősítését, majd ezt követően Újszentivánon és Szegeden óvodavezetőként dolgozott. 2020-ban felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájába. Kutatási területe az óvodáskorú gyermekek mérés-értékelés alapú fejlesztése volt.


Fájó szívvel búcsúzunk fiatal, tehetséges kollégánktól.

Emlékét szeretettel ápoljuk. Nyugodjék békében!


Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszék