foep_nappal

SZTE JGYPK Nyílt Nap 2020 - Online esemény

Szeretettel várjuk leendő hallgatóinkat az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar ONLINE nyílt napjára.

Időpont és elérhetőség: 2020. november 27. 9 óra https://www.facebook.com/jgypk.szte


Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/415508592949477


Szakos tájékoztató anyagok igénylése esetén regisztráció szükséges:


Adatkezelés:
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a részvételhez az adatkezelés kötelező.
A rendezvény lebonyolításával összefüggésben az Intézmény az adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint kezelheti.
Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően az Intézmény Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a rendezvény megvalósításának ellenőrzésére feljogosított hivatalos szervek számára nyújt hozzáférést.
Az Intézmény Résztvevő személyes adatait a rendezvény lebonyolításától számított egy év utolsó napjáig kezeli. A képzésben részt vevő személynek lehetősége van írásban megtiltani adatai további tárolását.
Résztvevő a regisztráció elfogadásával kijelenti, hogy az Intézmény megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól.
Résztvevő hozzájárul, hogy az Intézmény – a rendezvény megvalósításának dokumentálása és a teljesítés igazolhatósága, valamint disszemináció céljából – a jelenléti módon megszervezett rendezvényről és a résztvevőkről fényképeket és videofelvételt készítsen. Résztvevő az elkészített fényképekkel és felvételekkel kapcsolatban semmilyen további igényt nem támaszt.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *