Az interaktív könyv - 30 órás pedagógus-továbbképzési tanfolyam

Olvasáskészség- és szövegértés-fejlesztés a BOOKR Kids digitális mesekönyveivel

Időpont: 2018. október 19-20. (péntek-szombat) 10-17 óra

Helyszín: Móra – BOOKR Kids Kft. (1066 Budapest Jókai utca 6.)


A 2018. október 19-20-án induló tanfolyamot budapesti helyszínen tartjuk, de a későbbiekben, minimum 10 fő jelentkező esetén, amennyiben az erre vonatkozó kérésüket a jelentkezők a jelentkezési lapon feltüntetik, a tanfolyam Szegeden is indítható.


A tanfolyam célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a BOOKR Kids Mesetár használatát és szerezzenek ismereteket a digitális eszközökkel támogatott pedagógiai módszerekről. Tanulják meg azoknak a szolgáltatásoknak a kezelését, amelyek elősegítik az óvodás korú gyermekek olvasóvá nevelését és az alsó tagozatos tanulók olvasási technikájának fejlesztését, amelyek konkrét mozgásos élményt biztosítanak a hangzó mese hallgatásának, illetve az olvasási folyamatnak, valamint, amelyek a nyomtatott könyves ismeretszerzés módjait eredményesebbé, intenzívebbé tehetik. Ismerjék meg továbbá a digitális ellenőrzési formák technikai használatát. További cél, hogy a résztvevők legyenek képesek – az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával, illetve a NAT célkitűzéseivel, valamint a képviselt intézmény programjával összhangban – saját pedagógiai tapasztalatok megfogalmazására, az interaktív mesék nevelési-oktatási folyamatban történő kreatív alkalmazására: a Mesetár anyagának a kisgyermek olvasóvá nevelése céljából történő, illetve az egyéni tanulói teljesítmény szerinti felhasználására, a tanórai és az otthoni feladatok ellenőrzésére, a tanulók fejlődésének hosszabb távú áttekintésére.


Szervező intézmény: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar


Oktatók: A BOOKR Kids szakemberei mellett a Szegedi Tudományegyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói


A tanfolyam díja: 40 000 Ft


A továbbképzés célcsoportja tanító, óvópedagógus, gyógy- és fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, konduktor, logopédus, magyar nyelv és irodalom, valamint könyvtár szakos tanár.


Jelentkezés

Feltétele: pedagógus diploma

Módja: elektronikus jelentkezési lapon

Határideje: 2018. október 4. (csütörtök)


Jelentkezési lap letöltése >>>


További információk (pdf) >>>