Tuska Tünde Dr.

Tanszékvezető főiskolai docens

Nemzetiségi Intézet

Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék

Telefon: +3662546200

E-mail: tuska.tunde@szte.hu 

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026472

_DSC8973_Tunde_igazolvanykep.jpg_TundeEgyetemi tanulmányait a pozsonyi Comenius Egyetem (Univerzita Komenského) szlovák nyelv és irodalom-orosz nyelv és irodalom szakán végezte. Doktori értekezését A Čabiansky kalendár 1920-1939 évfolyamaiban megjelent cikkek nyelvszemlélete címmel 2002-ben védte meg az ELTE BTK Szláv Nyelvészeti Doktori Iskolájában. 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékén oktat, 2012 óta a tanszék vezetője.

Tudományos közéleti tevékenysége szerteágazó. Tagja a Szlovák Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Társaságának. A „Nová Filologická revue” (www.fhv.umb.sk/nfr) tudományos folyóirat (Bél Mátyás Tudományegyetem Filológiai Kar, Besztercebánya), valamint a „Ľudové noviny” szlovák nyelvű hetilap szerkesztőbizottságának tagja. 2016 óta részt vesz az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny szlovák nyelv és irodalom versenybizottságának szakmai munkájában, valamint a versenybizottság elnöki tisztségét is ellátja. 2017 januárjától a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének igazgatója.

Rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, számos szlovák és magyar nyelvű publikációja jelent meg. Jelenlegi kutatási területe a magyarországi szlovák származású fiatalok nyelvhasználatának vizsgálata, szociolingvisztikai elemzése.


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *