Tóthné Dr. Aszalai Anett

Főiskolai docens

Gyógypedagógus-képző Intézet

Telefon: +3662546044

E-mail: aszanett@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026803

Tóthné dr. Aszalai Anett főiskolai docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar logopédia szakcsoportjának vezetője.

1995-ben szerzett oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanári diplomát a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. 2007-ben diplomázott az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar kiegészítő egyetemi gyógypedagógia szakán, majd ugyanitt szakvizsgázott. 2009–2011 között az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógia Programjának hallgatója.

2009-től dolgozik a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézetében.

Fő kutatási területe a beszéd- és nyelvi zavarral küzdő személyek logopédia ellátása, a dadogó gyermekekkel kapcsolatos diagnosztikai és logopédiai tevékenység.

Oktatott kurzusai a gyógypedagógia, ezen belül a logopédia több területéhez kapcsolódnak: A beszédritmus zavarai és terápiái, Beszédtechnika, Logopédiai kutatási gyakorlat, Kommunikációs hídépítés ép és fogyatékos emberek között.

Az Egyetemen több innovációs munkában vett részt pl. a logopédia szakirányú képzés tantervének kidolgozása, a Gyógypedagógus-képző Intézet akkreditációs anyagának előkészítése, tanterv- és tananyagfejlesztés, a Kommunikációs hídépítés a Szegedi Tudományegyetemen című pályázat szakmai vezetése.

2011–2012 között a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézetének intézetvezető-helyettese.

2016-tól a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége, Logopédia c. folyóiratának szerkesztőbizottsági tagja.

Tanulmányai befejezése óta foglalkozik dadogó gyermekek és családjuk logopédiai ellátásával. Oktatói munkáját, kutatásait gyakorlati logopédiai munkája ösztönzi.

Magyar és angol nyelven publikál.