Tóth Sándor Attila Dr. habil.

Főiskolai tanár

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Tanítóképző Tanszék

Telefon: +3662544761

E-mail: stoth@arts.u-szeged.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10010491

Tóth Sándor Attila a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának habilitált főiskolai tanára, a tanító szak felelőse. Magyar nyelv és irodalom, történelem, valamint latin nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomáit a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. Számos tanulmánya jelent meg különféle szakfolyóiratokban, valamint több mint 20 szakkönyve. Több hazai és külföldi konferencián vett részt előadóként. Kutatási területe az irodalom klasszicizáló korszakai, a magyarországi (és európai) latinsággal (latin humanitas – ezzel a kérdéssel három mono-gráfiában foglalkozik) kapcsolatos irodalomelméleti és irodalomtörténeti folyamatok vizsgálata, valamint az ezzel összefüggő, főként a 18. század (és a 19. század elejének) verstörténetét jellemző folyamatok (pl. Horatius hatásának) bemutatása. Több nagyobb monográfiája jelent meg, amelyek a magyarországi 18. századi latin nyelvű költészettel foglalkoznak (pl. a jezsuita [Szerdahely György Alajos – A szép-jó hatalma és a jezsuita szellem: Szerdahely György költészetelmélete és poézise] vagy a piarista [A piarista rend 18. századi poétái] költőkről). Kétkötetes monográfiája jelent meg a lapszerkesztő és latin nyelvű költőről, Tertina Mihályról, továbbá 2017-ben és 2018-ban szintén kétkötetes munkája a Szegedi Egyetemi Kiadó–Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó gondozásában az európai Horatius-recepcióról (Carmina Horatiana, I/1.; I/2.). Könyveit a bölcsészképzésben használják. Két tudományos felsőoktatási folyóirat alapítója és szerkesztője (Danubius Noster [EJF, Baja]; Docēre [SZTE JGYPK TÓKI, Szeged]). Az SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola témakiírója. Az Intézetben főként a klasszikus gyermekirodalom és irodalomtörténeti tárgyak oktatásával foglalkozik.