Tarkó Klára Dr. habil.

Nemzetközi kapcsolatokért és innovációért felelős dékánhelyettes

Intézet- és tanszékvezető főiskolai tanár

Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Egészségszociológia és Egészségpedagógia Tanszék

Telefon: +3662544737

Közvetlen mellék: 6279

Mobil: +36709535295

e-mail: tarko@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026186

tk

Tarkó Klára főiskolai tanár, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán intézet- és tanszékvezető (Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, Egészségszociológia és Egészségpedagógia Tanszék), valamint a JGYPK Oktatási és Akkreditációs Bizottságának elnöke. Fizika–angol szakos középiskolai tanári diplomáját 1995-ben szerezte a Szegedi József Attila Tudományegyetemen, majd 2007-ben vette át az ELTÉ-n szociológusi diplomáját. 1995 és 1998 között a JATE BTK Neveléstudományi Tanszékének Doktori Iskolájában, a Kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése című programban volt ösztöndíjas hallgató. 2000-ben védte meg angol nyelven írt PhD dolgozatát, ’A metakogníció szerepe az olvasott szövegek megértésében iskoláskorban’ címmel. 2014-ben habilitált az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájában ’Életmód – Választás’ témakörben.

2013. 07. 01. és 2017. 06. 31. között a Kar oktatási dékánhelyettese. 2013-ban Pro Iuventute Elismerő Oklevelet, 2017-ben Pro Educatione kitüntetést kapott. Több mint 110 publikáció szerzője és több mint 75 előadást tartott haza és nemzetközi konferenciákon, workshopokon, valamint meghívott előadóként. Fő kutatási területe a kisebbségek egészségesélyei, valamint az egészséges életmód. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja, 2014 – 2018 között a Nemzetközi Szociológiai Társaság Aktív Szabadidőeltöltés Szociológiája Kutatócsoportjának általános elnökhelyettese, jelenleg kiemelt funkcióval rendelkező testületi tag. Több hazai és nemzetközi folyóiratnak a szerkesztőbizottsági tagja illetve szerkesztője. A Szegedi Egészségfejlesztés Kutatóműhely társvezetője és aktív kutatója, számos hazai és nemzetközi pályázat során látott el projektkoordinátori teendőket. Az SZTE EFOP-3.4.3-16-2016-00014 sz. pályázatának szakmai vezetője (2017 – 2021). Témavezető az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájában.