Szirmai Éva Dr.

Főiskolai docens

Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet

Művelődéstudományi Tanszék

Telefon: (62) 54-47-35

MTMT-link: https://m2.mtmt.hu/api/author/10027427

Oktatói és tudományos tevékenység


1982–1993 Orosz irodalomtörténeti kutatások, különösen az orosz avantgárd irodalomtörténeti és képzőművészeti vonatkozásai; kortárs orosz irodalom.

1993– Oktatás: esztétika, szakesztétika, médiaismeret, sajtónyelv és retorika, sajtóműfajok elmélete, stilisztika, Public Relations, gyermekirodalom, elektronikus publikáció, tömegkommunikáció és tömegkultúra, művészetszociológia, sajtójog és –etika, kommunikációs tréning (moderátori szerepek). Tudományos publikációk a tömegkultúra, a tömegkommunikáció és média, kultúraelmélet, és a szemiotika területén

1993. A média szakirány képzési tervének kidolgozása, koordinálása

2005. Tantárgyfelelősként a Médiaismeret kurzus képzési követelményei, a média specializáció felelőseként hálóterv és képzési struktúra kidolgozása

2007– Identitáskutató Műhely – konferenciaszervezés, előadások, kötetszerkesztések

2002– Magyar Szemiotikai Társaság tagság, konferenciarészvétel (Semiotica Agriensis, évenként)

2009. Kulturális mediátor mesterképzés akkreditációs anyagának előkészítése

2013. Jel-Kép-Tér Munkacsoport – konferenciaszervezés, előadások, kötetszerkesztések

2014. Sholokhov Moscow State University for the Humanities – Kutatói ösztöndíj (8 hónap) – a tömegkultúra esztétikája, közösségi hálózatok szociológiája – előadások hallgatóknak és aspiránsoknak orosz nyelven, konferencia előadás (Emlékezetpolitika)

2016. Közösségszervező BA szak akkreditációs anyagának előkészítése, szakirányfelelős

2017. OTDK konferencia szervezése, témavezetés, intézeti TDK-felelős

2020. KAPOCS kutatócsoport alapító tagja, konferenciaszervezés

2021. Közösségi Kapcsolódások folyóirat főszerkesztőTagságok


Magyar Szemiotikai Társaság tagja 2002.

Identitáskutató Műhely alapító tag, 2007.

Jel-Kép-Tér (tudományos munkacsoport) alapító tag, 2013.

KAPOCS kutatócsoport alapító tag, 2020.


Díjak, elismerések

1998. Pro Iuventute Kiváló Dolgozó I.

2010. Pro Iuventute Kiváló Dolgozó

2015. Jelismervény – a Magyar Szemiotikai Társaság elismerő oklevele

2018. Kiváló OTDK-szervező kitüntetés

2018. „Pro Iuventute” Emlékplakett

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *