Szász András Dr.

Főiskolai docens

Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Rekreáció és Sportegészségügyi Tanszék

Telefon: +3662546254

Email: szasz@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10027481

A szegedi József Attila Tudományegyetem biológus szakán tanult és végzett 1997-ben, mint molekuláris biológus. 2000-ben szintén a JATE-n biológia szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. 1997-ben felvételt nyert a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Elméleti Orvostudományok doktori iskolájába, ahol elektrofiziológiai és farmakológiai módszerekkel in vivo körülmények között tanulmányozta a fejlődő és felnőtt patkányok agykérgi epileptikus görcstevékenységét a JATE Természettudományi Kar Összehasonlító Élettani Tanszékén. Ez idő alatt összesen nyolc hónapot töltött a belgiumi Vrije Universiteit Brussel-en tudományos ösztöndíjakkal. 2001-ben az SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Biológia Tanszékére került először tanársegédi, majd 2004-től adjunktusi beosztásba, ahol az oktatás mellett a perifériás fájdalominger okozta idegrendszeri folyamatokat vizsgálta in vivo. 2007-től a JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézetében dolgozik. 2008-tól 2012-ig a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Növénygenomikai, Humán Biotechnológiai és Bioenergiai Intézetében végzett kutatói munkát a veleszületett immunitás témakörében. Mindezek mellett 2010 és 2017 között a szegedi Szinergia Szakgimnázium és Szakközépiskola óraadó tanára. 2012-től 2014-ig a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének tudományos munkatársa. 2015-től két éven keresztül a mórahalmi SeqOmics Biotechnológia Kft. Állategészségügyi Laboratóriumának vezetőjeként molekuláris biológiai eljárásokkal mintegy 100 tesztet fejlesztett ki genetikai betegségek diagnosztizálására. 2017-től az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar óraadó tanára. Tudományos (Ph.D.) fokozatát az SZTE-n a biológiai tudományok területén szerezte meg summa cum laude minősítéssel. Doktori értekezésének címe: A veleszületett immunitás szabályozásának vizsgálata in vitro és in vivo rendszerekben. Jelenleg a JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Rekreáció és Sportegészségügyi Tanszékének főállású dolgozója főiskolai docensi beosztásban. Ezek mellett az SZTE JGYPK Hallgatói Jogorvoslati Bizottságának, valamint a Minőségbiztosítási Bizottságnak tagja, a Testnevelési és Sporttudományi Intézet TDK felelőse.