Szabó Eszter Dr.

Egyetemi adjunktus

Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Rekreáció és Sportegészségügyi Tanszék

E-mail: szabo.eszter@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10027182


2008-ban végzett a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán testnevelőtanár-egészségtantanár és atlétika szakedző szakokon. 2014-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán gyógypedagógia tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon szerzett diplomát. Emellett OKJ végzettséggel rendelkezik atlétika-, úszás-, szinkronúszás edző, valamint aerobik és csecsemőúszás oktatóként. A Testnevelési Egyetem Doktori Iskola Sport, nevelés- és társadalomtudomány Program ösztöndíjas hallgatója volt. 2016-ban avatták a sporttudományok doktorává (PhD). Értekezésének címe: Ép értelmű és tanulásban akadályozott kisiskolások testi fejlettsége és motoros teljesítménye. Szakfolyóiratokban, konferenciakötetekben jelennek meg publikációi angol- és magyar nyelven. 2006/2007 őszi félévében Erasmus ösztöndíjjal a finnországi University of Jyväskylä Faculty of Sport and Health Sciences hallgatója volt. 2008-ban intenzív programon vett részt Hollandiában a Fontys School of PE and Sports-on Tilburgben. A European College of Sport Sciences, a Magyar Sporttudományi Társaság, a Magyar Edzők Társasága, a Mozgásbiológiai Társaság és az Óvó- és Tanítóképzők Egyesületének tagja. 2011-től 2019-ig a Testnevelési Egyetem óraadó oktatója volt. 2012-től a Szent István Egyetem Kaposvári Campus (jogelőd: Kaposvári Egyetem) Testnevelési és Sportközpont egyetemi tanársegédje, majd egyetemi adjunktusa, irodavezetője, a gyógytestnevelés szakirányú továbbképzési szak felelőse. 2020. szeptembertől a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézet Rekreáció és Sportegészségügyi Tanszék egyetemi adjunktusa.