Sütő-Kiss Márta

Tanársegéd

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Óvodapedagógus-képző Tanszék

Telefon: +3662546209

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10036236

2008-ban végzett az SZTE Bölcsészettudományi Karon. Pszichológus és pszichológia szakos tanár. 2008-tól családterápiás képzésen vett részt a Magyar Családterápiás Egyesület szervezésében, szakdolgozat írása folyamatban van. Pszichológusként három évig dolgozott az SZKTT ESZI Családsegítő Szolgálatában, ahol felnőttek számára tartott tanácsadást, családkonzultációs üléseket, önismereti csoportokat vezetett, pszichológiai témájú előadásokat tartott, és bekapcsolódott a Gyermekjóléti Szolgálat munkájába. Óraadóként dolgozott a SZTE Egeszségtudományi és Szociális Képzési Karán. A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Bölcsődéiben részt vesz a kisgyermeknevelők képzésében, továbbképzésében, számukra szakmai műhelyfoglalkozásokat, előadásokat tart.

Az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója. Kutatását Az oktatás és a nevelés pszichológiai és kognitív idegtudományi kérdései alprogramban végzi.

Disszertációjának témája: Bölcsődei szocializáció – bölcsődés gyermekek és kisgyermeknevelők interakciói. 2012-tól oktatója a karnak, jelenleg tanársegéd munkakörben dolgozik.