Sós Katalin Dr.

Főiskolai docens
Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet
Általános és Környezetfizikai Tanszék
Telefon: +3662546074

Sós Katalin 1988-ban szerzett kémia-fizika szakos középiskolai tanári diplomát a József Attila Tudományegyetemen. A karon 1989 óta dolgozik, PhD fokozatát 2007-ben szerezte Földtudományokból.

Főbb kutatási területei a környezetfizikai mérésekhez kapcsolódnak: háttérsugárzás mérése, zajtérkép felvétele, mágneses tér vizsgálata. A Fizika BSc Környezetfizika specializációjának felelőse, részt vett a tematika kidolgozásában és több kurzust is tart a képzésen belül (Radioaktív sugárzások és alkalmazásaik, Környezetfizika szeminárium, Környezetfizikai mérések). A Fizikus MSc Környezetfizika blokkjának is ő a felelőse, itt Globális környezeti katasztrófák címmel tart előadást. Részt vesz a tanítószakosok oktatásában, ő a fizika- és kémiakurzusok felelőse és oktatója, valamint a Természetismeret és környezetismeret szakosoknak is tanít fizikát. Emellett rész vesz a Fizika BSc képzés Magfizika oktatásában. Az osztatlan tanárképzésben a fizika szakosok számára Atom- és magfizikai számolási gyakorlatot, valamint Környezetünk fizikája címmel előadást tart. A Szakoktatóknak Általános és műszaki kémia, valamint Általános anyagismeret tárgyat oktat.

2019-től tanártovábbképzést tart fizika szakos tanárok számára A fizika megjelenése és szerepe a különböző tantárgyakban címmel, amelyen a természettudományos tárgyak komplexitásával, a természetközpontú, alkalmazáscentrikus oktatás előnyeivel és módszereivel ismerteti meg a résztvevőket. Rendszeresen tart rendkívüli fizikafoglalkozásokat az általános és középiskolákban, ezek egy része a Természetismereti Tudástár szervezésében történik. Tankönyvírói munkája 30 évre tekint vissza, több általános iskolai tankönyv és segédanyag társszerzője. 2016-ban jelent meg a Környezetfizika című, hat egyetem összefogásával készült egyetemi tankönyv, melynek szerkesztője és egyik szerzője.

Cikkeiben, konferencia-előadásaiban a környezeti mérések eredményeivel, valamint az integrált szemléletű fizikaoktatás lehetőségeivel foglalkozik. Ez utóbbi fontosságát igyekszik megmutatni oktatási munkája során, és megismertetni a megvalósítás lehetőségeivel a jelenlegi és a leendő tanárokat.Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *