Soós Katalin

Mesteroktató

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Óvodapedagógus-képző Tanszék

Telefon: +3662546209

E-mail: soos.katalin@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10021425

1986 – ban végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, biológia – technika szakos általános iskolai tanárként, majd 1990 – ben a József Attila Tudományegyetem, biológia szakos középiskolai tanárként. 1990 óta tanít a Juhász Gyula Tanárképző főiskolán, jelenleg a jogutódjaként működő Juhász Gyula Pedagógusképző Karon. 2009-ig a Biológia tanszéken, utána az Óvóképző szakcsoportban, jelenleg pedig annak jogutódjában az Óvodapedagógus-képző Tanszéken oktat. Kutatási területe az egészségneveléssel azon belül az egészségileg problémás gyermekekkel kapcsolatos érzékenyítés, másságtolerancia és a visszaintegrálásuk problematikája, valamint konfliktuskezeléssel és különböző óvodai pedagógiai helyzetekkel kapcsolatos. Az Óvodapedagógus-képző Tanszék hallgatói mentorálásának felelőse. Erasmus-ösztöndíjasként több alkalommal kutatott, és oktatott Nyitrán, valamint Nagyváradon. Rendszeresen tart pedagógus továbbképzéseket Magyarországon és határon túl (Románia, Szlovákia) is. Jelenleg mesteroktató az Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszékén.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *