Soós Katalin

Mesteroktató

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Óvodapedagógus-képző Tanszék

Telefon: +3662546209

E-mail: sooska@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10021425

1986 – ban végzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, biológia – technika szakos általános iskolai tanárként, majd 1990 – ben a József Attila Tudományegyetem, biológia szakos középiskolai tanárként. 1990 óta tanít a Juhász Gyula Tanárképző főiskolán, jelenleg a jogutódjaként működő Juhász Gyula Pedagógusképző Karon. 2009-ig a Biológia tanszéken, utána pedig az Óvóképző szakcsoportban. Kutatási területe az egészségneveléssel kapcsolatos, azon belül egészségnevelés történet; az egészségnevelés különböző színterei a kisgyermeknevelési intézményekben; valamint az egészségileg problémás gyermekekkel kapcsolatos érzékenyítés, másságtolerancia és a visszaintegrálásuk problematikája. Erasmus-ösztöndíjasként több alkalommal kutatott, és oktatott Nyitrán. Rendszeresen tart továbbképzéseket Magyarországon és határon túl (Románia, Szlovákia) is. Több országos programfejlesztő bizottság tagja: Csecsemő- és kisgyermeknevelő, Óvodapedagógus valamint a Szociálpedagógia Képzők Konzorciumának tagja. Jelenleg mesteroktató a Tanító- és Óvóképző Intézet Óvodapedagógiai szakcsoportjában.