Sárvári Erzsébet Tünde

Mesteroktató

Nemzetiségi Intézet

Német és Német Nemzetiségi Tanszék

Telefon: +3662544754

E-mail: sarvari@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/ 10026974

Sárvári Erzsébet Tünde mesteroktató, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Nemzetiségi Intézet, Német és Német Nemzetiségi Tanszék oktatója, illetve a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája és Napközi Otthonos Óvodája német szakos vezetőtanára és igazgatóhelyettese. Orosz-német szakos általános iskolai tanári diplomáját Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, német szakos középiskolai tanári diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. Pedagógus szakvizsgát tett közoktatás-vezetői és drámapedagógusi szakterületen. PhD-tanulmányait Budapesten, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Alkalmazott Nyelvészet Doktori Programjának keretében végezte. Több mint 140 magyar és németnyelvű publikáció szerzője, több mint 60 előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon. Rendszeresen tart továbbképzéseket német szakos tanárok számára itthon és külföldön. Fő kutatási területe a kisgyermekkori idegennyelv-tanulás, tanítás, illetve a (nyelv)tanárkutatás. A Deutsch für Ungarn (DUfU) című folyóirat szerkesztőbizottsági tagja; a Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesületének (UDV) elnökségi tagja.