Sárvári Erzsébet Tünde Dr.

Főiskolai docens

Nemzetiségi Intézet

Német és Német Nemzetiségi Tanszék

Telefon: +3662546315

E-mail: sarvari.erzsebet.tunde@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/ 10026974

Dr. Sárvári Erzsébet Tünde főiskolai docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Nemzetiségi Intézet, Német és Német Nemzetiségi Tanszék oktatója. Orosz-német szakos általános iskolai tanári diplomáját Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, német szakos középiskolai tanári diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. Pedagógus szakvizsgát tett közoktatás-vezetői és drámapedagógusi szakterületen. PhD-tanulmányait Budapesten, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Alkalmazott Nyelvészet Doktori Programjának keretében végezte. 2019-ben szerzett doktori (PhD) fokozatot nyelvtudományokban, alkalmazott nyelvészet szakterületen. Értekezését „Entwicklung der primären Fertigkeiten im Unterricht des Deutschen als Fremdsprache im Primarbereich. Standardisierungsversuch für die Stufe A1-” címmel summa cum laude minősítéssel védte meg. Több mint 160 magyar és németnyelvű publikáció szerzője, több mint 60 előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon. Rendszeresen tart továbbképzéseket német szakos tanárok számára itthon és külföldön. Fő kutatási területe a kisgyermekkori idegennyelv-tanulás, tanítás, illetve a (nyelv)tanárkutatás. A Deutsch für Ungarn (DUfU) című folyóirat főszerkesztő-helyettese; a Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesületének (UDV) alelnöke, az SZTE Tanárképző Központ főigazgató-helyettese.