Radics Márta

Gyakorlati oktatói munkát segítő munkatárs

Gyógypedagógus-képző Intézet

Telefon: +3662546044

E-mail: radicsmarta@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10052870

Radics Márta, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézetének munkatársa. Gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakos terapeuta és logopédia szakos tanár) diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán szerezte. Rendszeresen részt vesz és előadást tart konferenciákon, szimpóziumokon, mint például a Válaszok a gyógypedagógiai gyakorlat kihívásaira és az Országos Neveléstudományi Konferencia. Fő kutatási területe a logopédiai diagnosztika és a terápia kapcsolata, a játékpedagógia és a kisgyermekkori literációs nevelés, írás-olvasás előkészítés, tanítás és fejlesztés (Juhász–Kálló–Radics: Anyanyelvi nevelés, írás-olvasás előkészítés óvodás- és kisiskoláskorban. JGYF Kiadó, 2019). Társszerzője digitális tananyagoknak, publikációik több online folyóiratban megjelentek. Tagja a Dr. Juhász Valéria PhD által vezetett Anyanyelvi nevelés, írás-, olvasás- és tanulás-előkészítés és –fejlesztés kutatóműhelynek. Tevékenységük alapvetően a nyelvi készségek fejlesztését célozza meg, a szövegértés-fejlesztési és egyéb részképesség-fejlesztési anyagaikkal olyan általános tanulási képességeket fejlesztenek, amelyek nemcsak az iskolai tantárgyak széles skáláján használhatók eredményesen, hanem egyéb, iskolán kívüli tanulási tevékenységre ösztönöznek például a társasjátékaikkal, azok továbbfejlesztésével. Tevékenységi körük továbbá magában foglalja a nyelvi, matematikai tehetséggondozást, a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését, illetve az őket tanító pedagógusok továbbképzését. Rendszeresen tart országosan műhelyeket, tréningeket nevelési és oktatási intézmények munkaközösségeitől játékpedagógiai, társasjátékpedagógiai és nyelvi készségek fejlesztése témakörükben tartandó műhelyek megtartására. Munkájáért 2017-ben Aranyjelvény kitüntetésben részesítette a Magyar Olvasástársaság.