Radács Marianna Dr.

Főiskolai docens

Környezet-biológia és Környezeti Nevelési Tanszék

Telefon: +3662546061

E-mail: radacs@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026695

Radács Marianna főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán az Alkalmazott Természettudományi Intézet Környezet-biológia és Környezeti Nevelési Tanszék munkatársa. Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 2000-ben biológia-kémia tanári diplomát, majd 2003-ban a Szeged Tudományegyetem Természettudományi Karán biológia szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Ph.D. disszertációját 2009-ben védte meg. Tudományos ösztöndíj keretében a Chicago-i Rush University Medical Center, Department of Orthopedic Surgery-n végzett kutatásokat. Szakmai kutatási érdeklődési területe a neuroendokrin szabályozási rendszerek mechanizmus szintű folyamatainak valamint a homeosztatikus mechanizmusok feltárásának vizsgálata, amelyek az alkalmazott kutatási munkákba kerültek további tanulmányozásra; nevezetesen pl. kémiai környezeti expozíciók (szénhidrogének, halogénezett szénhidrogének) hatásainak kutatása és azonosítása során. A kapott eredmények disszeminálási és tudástranszfer módszertanának fejlesztése kiegészültek tanulás-módszertani és tanulási-körülmény kutatással. Tizenhat hónapos Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjban részesült 2013-tól. A pedagógusképzés érdekében végzett eredményes munkájának elismeréseként 2014-ben Pro Juventute elismerő oklevelet kapott. Szervezeti tevékenységei során az SZTE JGYPK Oktatási és Akkreditációs bizottság tagja (2009-11), majd elnöke (2011-13), valamint Kari Tanács tag (2014-2017) volt. Jelenleg az SZTE JGYPK Gazdásig bizottság, valamint az SZTE TTIK KMI tagja. Mint operatív és kutatási projektvezető részt vett az akkreditált Partner Tesztlaboratórium (TÜV PTL No: MU692606090001) homeosztatikus- és endokrin diszruptor vizsgálati modellek kialakításában.