Radács Marianna Dr.

Főiskolai tanár

Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet

Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszék

Telefon: +3662546061

E-mail: radacs.marianna@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026695

Radács Marianna főiskolai tanár Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán az Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet Környezet-biológia és Környezeti Nevelési Tanszék munkatársa. Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 2000-ben biológia-kémia tanári diplomát, majd 2003-ban a Szeged Tudományegyetem Természettudományi Karán biológia szakos középiskolai tanári diplomát, 2020-ban az Eszterházy Károly Egyetemen középiskolai kémiatanár oklevelet szerzett. PhD. disszertációját 2009-ben védte meg. Interdiszciplináris Orvostudomány tudományágban 2019-ben szerezte meg a habilitációs fokozatát. Tudományos ösztöndíj keretében a Chicago-i Rush University Medical Center, Department of Orthopedic Surgery-n végzett kutatásokat. Szakmai kutatási érdeklődési területe a neuroendokrin szabályozási rendszerek mechanizmus szintű folyamatainak valamint a homeosztatikus mechanizmusok feltárásának vizsgálata, amelyek az alkalmazott kutatási munkákba kerültek további tanulmányozásra; nevezetesen pl. kémiai környezeti expozíciók (szénhidrogének, halogénezett szénhidrogének) hatásainak kutatása és azonosítása során. A kapott eredmények disszeminálási és tudástranszfer módszertanának fejlesztése kiegészültek tanulás-módszertani és tanulási-körülmény kutatással. Tizenhat hónapos Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjban részesült 2013-tól. A pedagógusképzés érdekében végzett eredményes munkájának elismeréseként 2014-ben Pro Juventute elismerő oklevelet kapott. Szervezeti tevékenységei során az SZTE JGYPK Oktatási és Akkreditációs bizottság tagja (2009-11), majd elnöke (2011-13), valamint Kari Tanács tag (2014-2017) volt. Jelenleg az SZTE JGYPK Gazdasági bizottság tagja. Mint operatív és kutatási projektvezető részt vett az akkreditált Partner Tesztlaboratórium (TÜV PTL No: MU692606090001) homeosztatikus- és endokrin diszruptor vizsgálati modellek kialakításában.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *