Pusztai Virág Dr.

Adjunktus

Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet

Mozgóképkultúra Tanszék

Email: pusztaivirag1@gmail.com

MTMT azonosító: 10035550

ORCID azonosító: 0000-0001-5239-2382

PV_portre

Pusztai Virág a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán rajz tanári és művelődésszervező, később andragógia szakon diplomázott. Az SZTE BTK Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolában 2018-ban szerzett PhD fokozatot művészetfilozófia alprogramon. Disszertációjának átdolgozott és bővített változata A képekből összerakott ember címmel 2019-ben jelent meg a Gondolat Kiadónál. 2020-ban a Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó gondozásában jelent meg Televíziós műsorkészítés, majd Vizualitás és média című könyve. 2021-ben Kép, közösség, örökség – Szegedi képeslapok ikonológiai megközelítésben címmel publikálta negyedik önálló kötetét a Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány kiadásában. Szerkesztőként is több kötetet jegyez, rendszeresen publikál különféle folyóiratokba, konferenciák szervezésében vesz részt.

Képfilozófiával, médiaelmélettel és vizuális kultúrával foglalkozik. Kutatási területe a média látáskultúrára gyakorolt hatása, a képi fordulat hozta változások, ember és kép viszonya, a vizuális médiatartalmak jellemzőinek változása.

A Mozgóképkultúra Tanszék kötelékében médiával és televíziós tartalomkészítéssel kapcsolatos kurzusokat tart (pl. Televíziós műsorszerkesztés, Média és vizualitás, Műsorvezetés, Információáramlás a médiában), illetve gyakorlatvezetőként részt vesz a Mozgóképgyártó és Oktatási Stúdió munkájában. Korábban, mintegy másfél évtizeden át televíziós műsorkészítéssel, kulturális magazinműsorok szerkesztésével foglalkozott, de alkalmanként napjainkig szerkeszt és rendez riportfilmeket, dokumentumfilmeket, gyakran kérik fel dokumentumfilmek narrátorának. Tagja a JGYPK Művészetelméleti és Művészetpedagógiai Kutatócsoportnak, az MTA Szegedi Területi Bizottság Állampolgári Kompetenciák Munkabizottságának, a Magyar Küldeményművészeti Társaságnak és a Madách Irodalmi Társaságnak.Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *