Pusztai Virág Dr.

Adjunktus

Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézet

Mozgóképkultúra Szakcsoport

Mozgóképgyártó és Oktatási Stúdió

Email: pusztai.virag@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10035550

PusztaiV

Pusztai Virág az SZTE JGYPK Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézetének adjunktusaként médiával és televíziós tartalomkészítéssel kapcsolatos kurzusokat tart, illetve részt vesz a Mozgóképgyártó és Oktatási stúdió munkájában.

Tizenöt éven át televíziós műsorkészítéssel, kulturális magazinműsorok, riportfilmek, dokumentumfilmek szerkesztésével és rendezésével foglalkozott. 2018-ban az SZTE BTK Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolában szerzett PhD fokozatot művészetfilozófia alprogramon. Disszertációjának átdolgozott és bővített változata A képekből összerakott ember címmel 2019-ben jelent meg a Gondolat Kiadónál. 2020-ban a Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó gondozásában jelent meg Televíziós műsorkészítés című könyve (amely egy 2017-ben kiadott kötetének bővített változata.) Több tananyagfejlesztési projektben részt vett.

Tagja a JGYPK Művészetelméleti és Művészetpedagógiai Kutatócsoportnak, az MTA Szegedi Területi Bizottság Állampolgári Kompetenciák Munkabizottságának, a Magyar Küldeményművészeti Társaságnak és a Madách Irodalmi Társaságnak. Könyvillusztrációk, grafikák készítésével is foglalkozik. Kutatási területe a vizuális média látáskultúrára gyakorolt hatása, amely témában rendszeresen jelennek meg publikációi különféle folyóiratokban (pl. ME.dok, Médiakutató, Korunk, Létünk, stb.) és tanulmánykötetekben.