Propszt Eszter Dr. habil.

Főiskolai tanár

Nemzetiségi Intézet

Német és Német Nemzetiségi Tanszék

Telefon: +3662546311

E-mail: propszt.eszter@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026776

Dr. habil. Propszt Eszter a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végzett magyar-német szakon. Kutatásainak tárgyát az identitás konstruálásának különféle módozatai képezik, hangsúlyosan az irodalmi identitáskonstrukció. Rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, számos hazai és nemzetközi szaklapban jelentek meg tanulmányai. PhD-dolgozatát „Untersuchungen zur interdiskursiven Konstruktion ungarndeutscher Identität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur“ témában 2006-ban védte meg summa cum laude minősítéssel. A kutatási eredményeit összegző monográfiát a Königshausen & Neumann Verlag jelentette meg 2007-ben, a mű 2010-ben elnyerte a Magyar Germanisták Társaságának Gragger Róbert díját. Munkájának fókuszát a későbbiekben is az irodalomnak a jelentés- és ezáltal az identitásképzésben betöltött szerepe adja: 2012-ben jelent meg, szintén a Königshausen & Neumann Verlag kiadásában, „Be-Deutung und Identität. Zur Konstruktion der Identität in Werken von Agota Kristof und Terézia Mora“ című monográfiája, mely a korábban alkalmazott elméleti-módszertani szemléletmód további tágításával vizsgál reprezentációképző és reprezentációalkalmazó folyamatokat; habilitációjának pedig szintén „irodalom és identitás“ volt a tárgyköre. Aktuálisan diszkurzus-szemantikai és kognitív szemantikai aspektusok kapcsolódásai állnak kutatói érdeklődésének középpontjában, egy monográfián dolgozik a Bánk Zsuzsa műveiben kirajzolódó kapcsolati szemantikákról. Oktatói tevékenységét is az irodalom emberi-társadalmi funkciójának kérdése szervezi, ezen az alapon formálódott „Zum Studium der ungarndeutschen Literatur (Ungarndeutsches Archiv: Schriften zur Sprache, Literatur, Kultur und Geschichte der Deutschen in Ungarn 14)“ című tankönyve (Budapest, Eötvös-Loránd-Universität Germanistisches Institut, 2015). 1993-tól oktat a Karon, a Német és Német Nemzetiségi Tanszéken, 2016 szeptemberétől főiskolai tanárként. Tagja volt a Kari Tanácsnak, dolgozott a Tanulmányi Bizottságban, jelenleg a Tudományos Bizottság és a TMDT tagja a Karon.


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *