Pintér Klára Dr.

Főiskolai docens

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Tanítóképző Tanszék

Telefon: 62/544 750

Szobaszám: 5103

E-mail: pinter.klara@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026996

Tanulmányok

• 1986/88 JATE TTK matematika- számítástechnika tanári szak

• 1975/80 JATE TTK programtervező matematikus szak


Tudományos fokozat

• 2012 PhD fokozat SZTE TTIK Matematika- és Számítástudomány Doktori Iskola, A matematikai problémamegoldás és problémaalkotás tanításáról


Munka

• 1980/86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Számítóközpont

• 1986-tól főiskolai tanársegéd, majd főiskolai adjunktus Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Matematika Tanszék

• 2008-2013 főiskolai adjunktus SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet

• 2013- főiskolai docens SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet Tanítóképző Tanszék


Részvétel tudományos projektekben

• Magyar Tudományos Akadémia Közoktatás-fejlesztési Kutatási Programja 2021-2025 MTA-ELKH-ELTE Matematikadidaktikai Kutatócsoport: Korszerű felfedeztető matematikaoktatás – hagyomány és innováció

• Magyar Tudományos Akadémia Tantárgypedagógiai Kutatási Programja 2016-2020: A Komplex Matematikatanítás a XXI. században – A matematikai gondolkodás fejlesztése a legújabb kutatási eredmények alapján

• Comenius 2.1: Integrated programmes for lower primary teacher training 94320-CP-1-2001-HU-COMENIUS-C21


Szakmai tevékenységek

• Részvétel a 2020-as NAT és a hozzá kapcsolódó matematika tankönyvek elkészítésében.

• Részvétel a korai iskolaelhagyást megelőző Komplex Alapprogram kidolgozásában és továbbképzések tartásában.

• Továbbképzések tartása tanítóknak, matematika tanároknak különböző fórumokon (pl. Rátz László Vándorgyűlés).

• Akkreditált továbbképzés: A számolási készségek, matematikai gondolkodás, szövegértés/feladatértés fejlesztésének új módszerei.

• Tehetséggondozó szakkörök tartása általános iskolás gyerekeknek, matematika versenyekre feladatok készítése (Kalmár László Matematikaverseny), lektorálása (Zrínyi verseny).

• OTDK-ra hallgatók felkészítése, bíráló, zsűritag.

• Országos Tanítási versenyre hallgatók felkészítése.


Társasági tagság

• Bolyai János Matematikai Társulat választmány

• Polygon folyóirat szerkesztőbizottság


Díjak

• Beke Manó díj, 2005.

• Ericsson díj, 2011.

• Mestertanár Aranyérem, 2017.

• Varga Tamás Emlékdíj, 2019.


Publikációk

• Matematikai Problémakalauz I. Kosztolányi József-Makay Géza- Pintér Lajos Polygon, 1999,296 oldal

• A matematika tanítása az alsó tagozaton, Szerk.:Herendiné Kónya Eszter, p. 271-292. Nemzedékek tudása Tankönyvkiadó, Budapest, 2013, ISBN 978-963-19-7353-2

• Activity-based Problem Solving. In: A Life's Time for Mathematics Education and Problem Solving. Festschrift on the Occasion of András Ambrus' 75th Birthday. Ed.:Martin Stein. WTM-Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, Münster 2017. p.355-363. ISBN: 978-3-95987-063-4

• A szöveges feladatok különböző reprezentációi és tanításuk. In: “Használni akartam, nem tündökölni” A 75 éves Ambrus Andrást köszöntik tanítványai, tisztelői. Ed. Ambrus András, Budapest, 2018. ISBN 978-615-00-1636-8

• Szitányi Judit, Bagota Mónika, Pintér Klára (2018): A matematika helye az óvoda életében. Gyermeknevelés, 6. 1. sz. 12-23. HU ISSN: 2063-9945

• How do Students Solve Combinatorial Problems? Some results of a research about difficulties and strategies of Hungarian students. Kosztolányi, József; Bagota, Mónika; Dancs, Gábor. in Csíkos, C., Rausch, A., Szitányi, J. (Eds.) Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 3 p.115-122. PME40 Szeged, Hungary, 3-7 August, 2016. ISSN 0771-100

• “Tanárnő, holnap sem lesz matekóra?” - egy kombinatorika tanítási kísérlet tapasztalatai. XX. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, Győr, 2016. október 26-27. Tanulmánykötet Ed. Lőrincz Ildikó. p.269-275. ISBN 978-615-5391-97-2

• Mit írjunk bele a feladatok szövegébe, és mi az, amit bele kell érteni? XXI. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, Győr, 2017. november 16. Tanulmánykötet Ed. Baranyiné Kóczy Judit, Fehér Ágota p.216-223. ISBN 978-615-5837-40-1

• Szöveges feladatok tanításának új módszerei. Módszertani Közlemények 2021 – 61. évfolyam 3. szám, p. 95-112. ISSN 2063-3734


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *