Pintér Klára Dr.

Főiskolai docens

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Matematika szakcsoport

Telefon: +3662546336

E-mail: pinterk@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026996

Programtervező matematikus és matematika-számítástechnika szakos középiskolai tanári diplomáit a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán, PhD fokozatát az Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Matematika- és Számítástudomány Doktori Iskolában szerezte A matematikai problémamegoldás és problémaalkotás tanításáról című munkájával. Publikációinak témája a matematikatanítás, főként a matematikai problémamegoldás és a kombinatorika tanítása. Számtalan előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon valamint tanári továbbképzéseken. Egyik szerzője a Mozaik Kiadó Sokszínű Matematika tankönyv családjának. Digitális tananyagokat állított össze matematika tantárgypedagógiából tanító és óvodapedagógus hallgatók számára. Fő kutatási területei a matematikai problémamegoldás, a matematikai problémamegoldási képesség fejlesztése, a problémamegoldási stratégiák tanítása, a felfedeztető tanítás módszerei, a tanulók matematikai képességeinek játékos fejlesztése, a kisgyermekek számfogalmának és gondolkodási képességeinek fejlődése, fejlesztése. Tagja annak a kutatócsoportnak, amely Magyar Tudományos Akadémia kibővített szakmódszertani pályázatán A Komplex Matematikatanítás a XXI. században – A matematikai gondolkodás fejlesztése a legújabb kutatási eredmények alapján című projektjével támogatást nyert. Aktívan részt vesz a matematikai tehetséggondozásban: matematika szakkört tart általános iskolás gyerekeknek, matematika versenyek feladatainak szerzője, lektora, hallgatók Tudományos Diákköri dolgozatainak témavezetője, és felkészítője matematika és tanítási versenyekre. A Polygon folyóirat szerkesztőbizottsági tagja; a Bolyai János Matematikai Társulat választmányának tagja.