Pető Bálint Dr.

Főiskolai docens

Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet

Telefon: +3662546281

E-mail: peto.balint@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10039814

Pető Bálint a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karán diplomázott magyar-történelem szakon 2000-ben. Szakdolgozata (Az egri vár erőddé való átépítése 1552–1596 között) 2001-ben megjelent a Belvedere Meridionale folyóiratban. 2002-ben a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelemből egyetemi oklevelet is szerzett. 2018-ban a Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában szerzett PhD tudományos fokozatot. Fő kutatási területe a dualizmus kori magyar sajtótörténet, különösen a dél-alföldi, délvidéki régióra fókuszálva. Doktori disszertációja Szentes város sajtótörténetének kezdeti időszakáról (1871–1883) íródott, amely alapjául szolgált 2019-ben megjelent önálló kötetének. Ezenkívül szerzőtársként Magyarkanizsa nyomtatott tömegtájékoztatásának kezdeteit is feldolgozta. Számos, a témakörben született tudományos cikkét publikálta a Délvidéki Szemle folyóirat – amelynek egyik szerkesztője is –, több konferencián vett részt előadóként. A Magyarkanizsa monográfiája 1848–1945 című tanulmánykötet (2018) alkotógárdájának tagja. Tagja a SZAB Állampolgári Kompetenciák Munkabizottságnak, valamint a SZAB Délvidék Kutató Központ Munkabizottságnak.

Három önálló, ismeretterjesztő könyve is megjelent, amelyekben a történelmi Magyarország erődített műemlékeit mutatja be a nagyközönségnek: Ötvenhét vár a Felvidékről (2003), Hetvenhét vár Erdélyből (2004), Harminchét erősség a Várvidékről (2005). A Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet oktatója, elsősorban kommunikációval és médiával kapcsolatos kurzusokat tart. Oktatói és kutatói munkája mellett aktív tevékenységet folytat a Kar nemzetközi kapcsolatainak bővítése terén – bilaterális szerződés megkötését készítette elő a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemmel, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karával –, illetve közösségépítő munkában is részt vesz: rendszeresen szervez tanulmányi kirándulásokat a Kar hallgatóinak Erdélybe. A Kari Tanács tagja.