Patkósné Dr. Hanesz Andrea

Adjunktus

Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet

Művelődéstudományi Tanszék

Kulturális mediáció szakcsoport

Telefon: +3662544762

E-mail: patkosne.hanesz.andrea@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026912

Tanszéki MTMT adminisztrátor, a Kar Oktatási és Akkreditációs Bizottságának tagja.

Az SZTE JGYPK SZFTI Művelődéstudományi Tanszék KAPOCS Kutatócsoportjának tagja.

Tagja a Magyar Könyvtárosok Egyesületének.

Oktatott tantárgyak: Adatbázis-építés, Dokumentumleírás, Gyűjteményszervezés, Információs műveltség, Kistelepülési kultúraközvetítő intézmények, információs pontok, Könyvtárhasználati ismeretek, Nemzetközi és hazai iskolai könyvtári modellek, Projektpedagógia, Tájékoztatás

Főbb kutatási területek: Kovács Máté-kutatás, olvasási szokások kutatása, hallgatók információs műveltségének vizsgálata.

Publikációk

Patkósné Hanesz Andrea: A könyvtári ismeretek oktatása az andragógia BA szakon. In: Sütő Erika, Szirmai Éva, Újvári Edit (szerk.) Sodrásban: képzések, kutatások: (1975-2015) Tanulmányok. 298 p. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. pp. 95-105.

Bozsó Renáta, Patkósné Hanesz Andrea: Szegedi andragógus hallgatók információs műveltsége. In: Lőrincz Ildikó (szerk.) XVI. Apáczai Napok 2012 : Nemzetközi Tudományos Konferencia: Szolidaritás és párbeszéd a nemzedékek között : Tanulmánykötet. 723 p. Konferencia helye, ideje: Győr, Magyarország, 2012.10.26 (Nyugat-Magyarországi Egyetem) Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2013. pp. 20-27.

Bozsó Renáta, Patkósné Hanesz Andrea: Tizenévesek és az olvasás. In: Lőrincz Ildikó (szerk.) XV. Apáczai Napok 2011 - Nemzetközi Tudományos Konferencia - Tanulmánykötet: A gazdasági és társadalmi átalakulás perspektívái Magyarországon. Konferencia helye, ideje: Győr, Magyarország, 2011.10.27-2011.10.28. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, 2012. pp. 97-102.

Cs. Bogyó Katalin, Patkósné Hanesz Andrea: Varázsnap az Iskolai Könyvtárak Világnapján. In: Dömsödy Andrea (szerk.) Iskolai könyvtári projektek, programok. 254 p. Budapest: Könyvtárostanárok Egyesülete, 2011. pp. 61-87. (Kis KTE könyvek; 4.)

Patkósné Hanesz Andrea: Kovács Máté és a tehetséggondozás. Könyvtári Figyelő 56:(2) pp. 269-276. (2010)

Kitüntetések, díjak

OTDK Különdíj, Zsámbék, 1995

XXVI. OTDK "Témavezetői tevékenységéért" elismerő oklevél, Nyíregyháza, 2003 – Különdíjat nyert hallgatóért

Kovács Máté Alapítvány elnyert ösztöndíja, 2004

XXVII. OTDK „Témavezetői tevékenységéért” elismerő oklevél, Győr, 2005 - Második helyezést elért hallgatóért

Pro Juventute, Elismerő oklevél, SZTE JGYPK, 2008

Honor pro Labore II. fokozat elismerés, SZTE JGYPK, 2020

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *