Orbán Kornélia

Tanársegéd

Testnevelés és Sporttudományi Intézet

Rekreáció- és Sportegészségügyi Tanszék

Telefon: +3662546293

E-mail: orbank@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026746

A SZTE JGYPK testnevelés-rekreáció szakán, illetve sportkommunikátorként végzett 2010-ben, 2011-ben pedig kiváló minősítéssel vehette át okleveles testnevelő tanári diplomáját. Tanulmányai során úszás (2007) és kézilabda (2008) sportedzői szakképesítést is szerzett, majd Erasmus tanulmányi ösztöndíjjal Németországban töltött egy szemesztert a J.W. Goethe-Universität vendéghallgatójaként (2009). Tudományos diákköri munkájával első helyezést ért el a XXX. Jubileumi OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában (2011), és elnyerte „A Kar kiváló hallgatója” első helyezettjének járó címet (2011).

A SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékén 2010-ben kezdett dolgozni tudományos segédmunkatársként, 2011-ben pedig megkezdte PhD tanulmányait a SZTE ÁOK Interdiszciplináris Doktori Iskolájában. Kutatásai a rendszeres testmozgás preventív medicinális hatásainak vizsgálatai köré fonódnak, érintve a sporttudomány több területét is: a sport humánbiológiai, pszichoszomatikus, szociológiai és motivációs vonatkozásait, valamint a motorikus képességeket. 2013-ban elnyerte a Nemzeti Kiválóság Program Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíját.

A SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézetében 2011-ben, PhD-hallgatóként kezdett tanítani, jelenleg az intézet Rekreáció- és Sportegészségügyi Tanszékének tanársegédje.