Oláh Ferenc

Mesteroktató
Alkalmazott Természettudományi Intézet
Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék
Telefon: +360662544762
Telefon: +36306364984

OlahFerencMini

Biológia-földrajz szakos középiskolai tanári diplomáját 1984-ben, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán vehette át.

Tagja a tanszéki Táj- és környezetesztétikai kutatócsoportnak, az SZTE Hidroökológiai kutatócsoportnak, és részt vesz a tanszéki ökoturisztikai, környezetesztétikai kutatásokban.

A jelenlegi fő kutatási területe az Alsó-Tisza-völgy és a Hármas-Körös menti holtágak ökoturisztikai adottságainak, fejlesztési lehetőségeinek a feltárása, együttműködve a térség hidrobotanikai felmérésével.

Részt vesz a „Watertour HuSrb projekt”, Víziturizmus és a kapcsolódó víziutak idegenforgalmi fejlesztési lehetőségei a magyar-szerb Tisza-szakasz mentén című, EU-s finanszírozású, határon átnyúló, közös magyar-szerb kutatásban is.

Oktatási tevékenysége: részt vesz az osztatlan Földrajz tanárképzésben, az osztatlan Környezettan-Természetismeret tanárképzésben, a Fizika BSc Környezetfizika szakirány képzésben, és a Tanító képzésben. Korábban részt vett a főiskolai Földrajz szakos tanárképzésben, az Idegenforgalmi szakmenedzser, Hulladékgazdálkodási szakmenedzser felsőfokú-, majd felsőoktatási szakképzésekben, és a Kodolányi János Főiskola orosházi kihelyezett tagozatán Idegenforgalmi szakmenedzser felsőoktatási szakképzésben.

Több, mint harminc részben önálló, részben társszerzős publikációval rendelkezik a környezetföldrajz, ökoturizmus, hidrobotanika és a környezetesztétika témakörökben.