Oláh Ferenc

Mesteroktató
Alkalmazott Pedagógiai Intézet
Tanítóképző Tanszék
5104. szoba
Telefon: +36306364984 vagy 06-62/546-345 (6345 mellék)

OlahFerencMini

Biológia-földrajz szakos középiskolai tanári diplomáját 1984-ben, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán vehette át.

Egyetemi oktatói pályáját 1990-ben az SZTE JGYPK jogelődjén, a JGYTF-en, a Földrajz Tanszéken kezdte. 2020. júniustól az SZTE JGYPK API Tanítóképző Tanszék oktatója.

Tagja az SZTE Hidroökológiai kutatócsoportnak, megszűnéséig az ATTI Földrajzi és Ökoturisztikai Tanszék Táj- és környezetesztétikai kutatócsoportjának, résztvevője az ökoturisztikai, környezetesztétikai, hidrobotanikai kutatásoknak.

Kutatási területe az Alsó-Tisza-völgy és a Hármas-Körös menti holtágak ökoturisztikai adottságainak, fejlesztési lehetőségeinek a feltárása, együttműködve a térség hidrobotanikai felmérésével. Jelenleg a Fehér- és a Fekete-Körös hidrobotanikai, természeti érték felmérési kutatásában vesz részt.

„Watertour HuSrb projekt”, Víziturizmus és a kapcsolódó víziutak idegenforgalmi fejlesztési lehetőségei a magyar-szerb Tisza-szakasz mentén című, EU-s finanszírozású, határon átnyúló, közös magyar-szerb kutatásban a természeti földrajzi, környezetesztétikai adottságok felmérésében, értékelésében vett részt.

Oktatási tevékenysége: részt vesz a nappali és levelező Tanító képzésben (5+5 kurzus), az osztatlan Környezettan-Természetismeret tanárképzésben (5+4 kurzus), a Fizika BSc Környezetfizika szakirány képzésben (1 kurzus). Korábban részt vett az osztatlan Földrajz tanárképzésben, a főiskolai Földrajz szakos tanárképzésben, a Biológia Tanszék koordinálta Környezetvédelem tanár szakos képzésben, az Idegenforgalmi szakmenedzser, Vendéglátó szakmenedzser, Hulladékgazdálkodási szakmenedzser felsőfokú-, majd felsőoktatási szakképzésekben, a Műszaki szakoktató felsőoktatási szakképzésben, és a Kodolányi János Főiskola orosházi kihelyezett tagozatán Idegenforgalmi szakmenedzser felsőoktatási szakképzésben.

Több, mint negyven, részben önálló, részben társszerzős publikációval rendelkezik a környezetföldrajz, ökoturizmus, környezetesztétika és a hidrobotanika témakörökben.

JGYTF (SZTE JTFK) Tanulmányi Bizottság, tag 1996-2002.

JGYTF (SZTE JTFK) Természettudományi Intézeti Tanács, titkár, 1997-2001.

SZTE JTFK Belső Akkreditációs Bizottság, tag 2000-2002.

SZTE JGYPK ATTI intézeti tanács tag, 2008-2020.

SZTE JGYPK Akkreditációs és Minőségbiztosítási Bizottság, tag 2007-2013.

SZTE JGYPK Oktatási és Akkreditációs Bizottság, tag 2013-2015.

Magyar Földrajzi Társaság, tag 1984-től

Magyarhoni Földtani Társulat, ProGeo Földtudományi Természetvédelmi Egyesület (- Szakosztály) 2013-tól