Nóbik Attila Dr. habil.

Tanszékvezető egyetemi docens
Alkalmazott Pedagógiai Intézet
Tanítóképző Tanszék
Telefon: +3662544726
Iroda: Hattyas u. 10. 5. épület. 110. iroda

Nobik_Attila_Dr

Iskolai végzettség:
Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen folytatta történelem-medievisztika szakon. 2001-ben szerzett történelem szakos középiskolai tanári oklevelet. Doktori értekezését, melynek címe Klasszikusok és kánonképzés a magyar neveléstörténeti tankönyvekben (1867-1956) 2011-ben védte meg. 2018-ban habilitált az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolában. A benyújtott dolgozat címe A pedagógiai szaksajtó és a néptanítói szakmásodás a dualizmus korában volt.
Nyelvtudás:
Angol nyelvből középfokú (C), német nyelvből pedig alapfokú (C) nyelvvizsgával rendelkezik.
Oktatói-kutatói pálya:
2001-től egyetemi oktató. 2016-ig tanársegéd majd adjunktus az az SZTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetében. 2016 és 2020 között a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézetének oktatója. 2020-tól az Alkalmazott Pedagógiai Intézet Tanítóképző Tanszékének oktatója és tanszékvezetője.
Publikációk:
Kutatási területei közé tartozik a magyar neveléstörténet-írás története a 19-20. században a, a néptanítói szakmásodás kérdésköre, a gyermekkor története, illetve a a szegedi felsőoktatás története a 20. században. Összes tudományos közleményeinek száma 99, független hivatkozásainak száma 191.
Tudományos és egyetemi közéleti tevékenység:
2012 óta tagja 2007-től titkára, 2011-től vezetője az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Neveléstörténeti Munkabizottságának. 2015-től szerkesztője a Pedagógiatörténeti Szemlének, az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága bírálati rendszerű akadémiai tudományos folyóiratának. Vezetője a 2019-ben alakult SZTE Pedagógiatörténeti Kutatócsoportnak. Tagja a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének
Tagja nemzetközi tudományos testületeknek (International Standing Conference for the History of Education, Internationalen Gesellschaft für Schulbuch- und Bildungsmedienforschung), illetve nemzetközi tudományos folyóiratok (pl. Espacio, Tiempo y Educacion, Rivista di storia dell'educazione) international boardjának. Rendszeres bíráló nemzetközi tudományos folyóiratokban.
Részt vesz Tudományos Diákköri mozgalomban, illetve 2019 óta vezetője a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsának. 2016 óta több kari bizottság tagja.