Nóbik Attila Dr. habil.

Tanszékvezető egyetemi docens
Alkalmazott Pedagógiai Intézet
Tanítóképző Tanszék
Telefon: +3662544726
E-mail: nobik@jgypk.szte.hu

Nóbik Attila 1978-ban született Mezőtúron. Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen folytatta történelem-medievisztika szakon. 2001-ben szerzett történelem szakos középiskolai tanári oklevelet.

2001-től egyetemi oktató. 2016-ig tanársegéd majd adjunktus az az SZTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetében, ahol intézetvezető-helyettesi feladatokat is ellátott. 2016 óta a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézetének oktatója.

Doktori tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem GTK Szakképzés-pedagógiai Multidiszciplináris Doktori Iskolában, majd a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola keretében végezte. Témavezetője Pukánszky Béla volt. Értekezését, melynek címe Klasszikusok és kánonképzés a magyar neveléstörténeti tankönyvekben (1867-1956) 2011-ben védte meg. 2018-ban habilitált az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolában. A benyújtott dolgozat címe A pedagógiai szaksajtó és a néptanítói szakmásodás a dualizmus korában volt.

Kutatási területei közé tartozik a magyar neveléstörténet-írás története a 19-20. században a, a néptanítói szakmásodás kérdésköre, a gyermekkor története, illetve a a szegedi felsőoktatás története a 20. században.

Részt vesz a hazai és nemzetközi tudományos életben. Rendszeresen publikál itthon és külföldön, résztvevője és szervezője hazai és nemzetközi konferenciáknak, továbbá tagja tudományos társaságoknak (pl. ISCHE). Tagja az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Neveléstörténeti Albizottságának.

2007-től titkára, 2011-től vezetője az MTA Szegedi Akadémiai Bizottságának Neveléstörténeti Munkabizottságának. 2015-től szerkesztője a Pedagógiatörténeti Szemlének, az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága bírálati rendszerű akadémiai tudományos folyóiratának. Vezetője a 2019-ben alakult SZTE Pedagógiatörténeti Kutatócsoportnak.