Nánai László Prof. Dr.

Professzor Emeritus

Alkalmazott Természettudományi Intézet

Általános és Környezetfizikai Tanszék

Telefon: +3662544731

E-mail: nanai@physx.u-szeged.hu, csopak48@gmail.com

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10006927

npNánai László egyetemi tanulmányait a Szentpétervári Egyetem szilárdtestfizika szakán végezte 1966-1972 között. 1972. március 1-től dolgozik a Szegedi Tudományegyetemen, illetve jogelődjeinél, 1972-1978 között tanársegédi, 1978-1984 között adjunktusi, 1984-1998 között docensi, 2003-tól egyetemi tanári beosztásban. Kandidátusi fokozatot 1982-ben, egyetemi doktori fokozatot 1975-ben szerzett. 2001-ben habilitált. 1998-2013 között az SZTE JGYPK Fizika (később Általános és Környezetfizikai) Tanszék vezetője, 2008-2013 között a JGYPK Alkalmazott Természettudományi Intézet vezetője volt. 1999-2002 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült. Több mint 120 idegen nyelvű referált folyóiratban megjelent tudományos közlemény, több mint 50 magyar nyelvű folyóiratban megjelent közlemény, 120 konferencia kiadvány, továbbá könyvek és könyvfejezetek magyar és idegen nyelven fűződnek a nevéhez. Több külföldi egyetemen dolgozott vendégprofesszorként Volt Fulbright ösztöndíjas az USA-ban Számos alkalommal szolgált opponensként külföldi PhD védéseken Tagja három nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának Több sikeres, a fizika tudományát népszerűsítő közlemény szerzője, középiskolai rendezvényeken a fizikai témájú előadások meghívottja. 1972 óta vesz részt az egyetemi oktatómunkában. Fizikus, fizika tanár szakos, vegyész, gyógyszerész, valamint tanító szakos hallgatók számára tartott számolási gyakorlatokat, szemináriumi foglalkozásokat, alapkollégiumi előadásokat. Jelenleg is számos tárgyat oktat a fizika BSc, a fizikus MSc és PhD programok keretében. Az utóbbi időben a femtoszekundumos lézerimpulzusokkal gerjesztett ultragyors folyamatok (félvezetőkben és szigetelőkben) dinamikájának tanulmányozása áll érdeklődése előterében: lézerfény-anyag kölcsönhatás, lézeres leválasztás, lézeres plazma, lézeres nanostruktúrák, nemlineáris-nemegyensúlyi folyamatok vizsgálata, kooperatív jelenségek vizsgálata, szinergetika.