Nagy Miklós Dr.

Egyetemi docens
Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet
Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék
Telefon: +3662546265
E-mail: nagym@jgypk.szte.hu

Foto_Nagy_Miklos_28_02_2019Nagy Miklós egyetemi docens, diplomáját 1980-ban szerezte a JATE Bölcsészettudományi Karának történelem-francia szakán valamint 1987-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karának Politológia szakán. 1991-től a JGYPK Francia Tanszékének főiskolai adjunktusa illetve docense, 2008 óta az Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék főiskolai illetve egyetemi docense. 2012 óta az SZTE ÁJTK Nemzetközi Tanulmányok szak valamint az SZTE Frankofón Egyetemi Központ oktatója. Dr. univ fokozatot 1987-ben, PhD fokozatot 2001-ben szerzett történelemtudományból. Fő kutatási területe Franciaország legújabb kori politikatörténete és az Európai Unió intézményrendszere, amely témákból 3 magyar és 3 francia nyelvű önálló kötete jelent meg. 40 publikáció szerzője, hazai és külföldi konferenciák résztvevője, a Strasbourg-i és a Montpellier-i egyetemek vendégtanára, Erasmus csereprogramok rendszeres oktatója. Az SZTE BTK Történettudományi Doktori Iskolájában opponensi és vizsgáztatói feladatokat lát el. Az SZTE JGYPK Külügyi Bizottságának valamint a szegedi Alliance Française Kulturális Egyesület intézőbizottságának tagja.