Nagy Angelika Dr.

Főiskolai docens

Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet

Művelődéstudományi Tanszék

Telefon: +3662474255

E-mail: nagy.angelika@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10039381

1997-ben szereztem első diplomámat a József Attila Tudományegyetemen orosz szakon. 1997-2000 között az ELTE Orosz Nyelvészeti Doktori Iskola állami ösztöndíjas hallgatója volt. Doktori disszertációját nyelvtani szinonimák orosz – magyar összevetésben témában írta. 1997-2001 között a Budapesti Gazdasági Főiskola nemzetközi kommunikáció szak szakdiplomácia szakirányán szerezte másoddiplomáját.


1997-2001 között az SZTE BTK Szláv Intézetében volt óraadó, 2002-2003 között az SZTE JGYTFK Orosz Tanszékén óraadó, 2003-tól főállású oktató. 2003 – 2007 között előbb főiskolai tanársegéd, majd főiskolai adjunktus volt. Az Orosz Tanszéken oktatott tantárgyai: beszédgyakorlat, üzleti levelezés, protokoll. 2005-től az akkori Közművelődési Tanszéken tartott Kommunikáció, Marketingkommunikáció, PR kurzusokat, valamint részt vett INTERREG, ROP és Szülőföld Alap által kiírt pályázatok elkészítésében, lebonyolításában. 2007 szeptemberétől a kar átszervezésével az Andragógiai és Művelődéstudományi Tanszékre (később Felnőttképzési Intézet) helyezték át. Oktatott kurzusainak köre kibővült: Társadalmi kommunikáció, Üzleti kommunikáció, Marketing, Szolgáltatásmarketing, Viselkedéskultúra, Diplomáciatörténet, Diplomáciai protokoll.

2013-ban főiskolai docensi kinevezést kapott. A bolognai folyamatban átrendeződött felsőoktatási képzésben FOSZ, BA és MA képzésekben vesz részt. Jelenleg oktatott kurzusai: Szakmai kommunikáció, Marketing és PR, Szolgáltatásmarketing, Forrásteremtés és pályázatírás, A meggyőzés és befolyásolás elmélete és gyakorlata, A humántőke gazdaságtana és munkaerőpiaci ismeretek, Multikulturalizmus, globalizáció és mediáció, Az EU kultúrpolitikája, kultúrafinanszírozás, Kulturális diplomácia, Viselkedéskultúra.

2018-2021 között tananyagfejlesztőként és trénerként részt vett az SZTE EFOP-3.1.2-16-0001 kiemelt projektjében.


Kutatási területei:

1. Nemzeti sajátosságok, kulturális szokások magyar – orosz összevetésben

2. Az eleki németek kulturális szokásai, identitása


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *