Nagy Angelika Dr.

Főiskolai docens

Művelődéstudományi Intézet

Telefon: +3662474255

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10039381

1997-ben szereztem első diplomát a József Attila Tudományegyetem orosz szakán. 1997-2000 az ELTE Orosz Nyelvészeti Doktori Iskola állami ösztöndíjas hallgatója voltam. Doktori disszertációmat nyelvtani szinonimák orosz – magyar összevetésben témában írtam. 1997-2001 között a Budapesti Gazdasági Főiskola nemzetközi kommunikáció szak szakdiplomácia szakirányán szereztem másoddiplomát.


1997-2001 között az SZTE BTK Szláv Intézetében voltam óraadó, 2002-2003 között az SZTE JGYTFK Orosz Tanszékén óraadó, 2003-tól főállású oktató vagyok. 2003 – 2007 között előbb főiskolai tanársegéd, majd főiskolai adjunktus voltam. Az Orosz Tanszéken oktatott tantárgyaim: beszédgyakorlat, üzleti levelezés, protokoll. 2005-től az akkori Közművelődési Tanszéken tartottam Kommunikáció, Marketingkommunikáció, PR kurzusokat, valamint részt vettem INTERREG, ROP és Szülőföld Alap által kiírt pályázatok elkészítésében, lebonyolításában. 2007 szeptemberétől a kar átszervezésével az Andragógiai és Művelődéstudományi Tanszékre (ma Felnőttképzési Intézet) helyeztek át. Oktatott kurzusaim köre kibővült: Társadalmi kommunikáció, Üzleti kommunikáció, Marketing, Szolgáltatásmarketing, Viselkedéskultúra, Diplomáciatörténet, Diplomáciai protokoll.


Kutatási területeim:

1. Oroszország külpolitikája 1992-től napjainkig

2. Nemzeti sajátosságok, kulturális szokások magyar – orosz összevetésben