Nádudvari Gabriella

Tanársegéd

Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Egészségszociológia és Egészségpedagógia Tanszék

Telefon: +3662546272

E-mail: nadudvari@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026879

Nádudvari Gabriella tanársegéd (Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet, Egészségszociológia és Egészségpedagógia Tanszék). A József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte német-orosz szakos középiskolai tanári diplomáját. Tanulmányainak befejezése után a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Német Nyelv és Irodalom Tanszékén, a Budapesti Külkereskedelmi Főiskola Német Tanszékén, majd ismét az SZTE JGYPK Német és Német Nemzetiségi Tanszékén dolgozott. Kutatási területe ebben az időszakban intermedialitás-elmélet és a kortárs osztrák irodalom (Elfriede Jelinek, Friederike Mayröcker) volt. 2011-től 2015-ig az SZTE JGYPK Külügyi Irodájának vezetőjeként tevékenykedett. 2007-ben saját ötlete és koncepciója alapján megalkotta a Stíluskommunikátor szakirányú továbbképzési szak művészetpedagógiai relevanciával bíró képzési programját, amelynek célja az ember alkotó természetű, érzékelő, imaginációs, megjelenítési és közlési képességének fejlesztése. A programalapítás időpontjától kezdve a stíluskommunikátor képzés mentoraként és a www.stiluskommunikacio.eu internetes portál felelős szerkesztőjeként is tevékenykedik. 2015-ben az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézetben kezdett dolgozni, ahol jelenleg tanársegéd. Az Intézet profiljához kötődően publikációiban az élet művészetét és ennek pedagógiai aspektusait vizsgálja. Ezen kívül az utóbbi években a német romantika pedagógiai kérdéseket is értelmező szerzői (Ernst Moritz Arndt, Jean Paul, Friedrich Hölderlin) állnak érdeklődése középpontjában. Eszmetörténeti kutatásainak fókuszában a szeretet és az egyensúly eszméje áll. PhD értekezésének témája: Az egyensúly eszméje a reformpedagógiában, mint ideáltipikus nevelési eszmerendszerben.