Mucsiné Erdei Mónika

Gyakorlati oktatói munkát segítő munkatárs

Gyógypedagógus-képző Intézet

Telefon: +36703211610

E-mail: monika.merdei@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10052832

MucsineErdeiMonikaMiniMucsiné Erdei Mónika gyakorlati oktatói munkát segítő munkatárs, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája szakcsoportjának munkatársa. Első diplomáját általános iskolai tanítóként ( ének-zene szakkollégium) a Budapesti Tanítóképző Főiskolán szerezte, majd az ELTE Szociológiai Intézetében végzett kisebbségszociológusként. Gyógypedagógusi diplomáját tanulásban akadályozottak pedagógusaként a Szegedi Tudományegyetemen szerezte meg, ezt követően szerzett egyetemi végzettségei és szakvizsgái is a Szegedi Tudományegyetemhez kötődnek (pedagógiai mérés-értékelés MA, szakvizsgázott pedagógus a természettudományos tudás mérése területén, közoktatási vezető). Mesterpedagógus, gyógypedagógia, mérés-értékelés valamint digitális oktatás terén szaktanácsadóként is dolgozik. Több publikáció társszerzője, rendszeresen előadásokat tart hazai gyógypedagógus-konferenciákon, vagy felkérésre. Fő kutatási területe a tanulásban akadályozott tanulók képességeinek mérése. E területen belül foglalkozott a matematikai, zenei, gondolkodási képességterületek papír alapú és online empirikus mérésével, a képességek fejlődésével. További kutatási területe a tanulásban akadályozott tanulók motivációja. Érdeklődése középpontjába került az utóbbi időben az oktatás digitalizációja és annak alkalmazása a tanulásban akadályozott tanulók oktatásában, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának segítése a pedagógiai mérés-értékelés segítésével. E téren rendszeresen tart előadásokat, műhelymunkákat a tipikus fejlődésmenetű tanulók pedagógusai számára. Főbb oktatott tárgyai a tanulásban akadályozott tanulók oktatásához kapcsolódó módszertani kurzusok és szakmai gyakorlatok. A szabadkai inkluzív fejlesztő szakirányú továbbképzés gyakorlati oktatásának felelőse.