Molnárné Urbanik Tímea Dr.

Főiskolai docens

Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet

Művelődéstudományi Tanszék

Telefon: (62) 54-63-10

E-mail: molnarne.urbanik.timea@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10028333

_CIM5252
A Szegedi Tudományegyetemen végzett magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanárként és informatikus könyvtárosként. 2008-ban szerzett doktori fokozatot Keletkezéstörténetek. Intratextuális és genetikus kapcsolatok Mészöly Miklós prózájában című doktori értekezésével. Felsőoktatási tanítási tapasztalatát óvodapedagógus, tanító, magyar tanár, andragógus, kulturális mediátor, közösségszervező, könyvtárpedagógus és könyvtárostanár hallgatók oktatása során szerezte. 2016-ban kapcsolódott be a könyvtárpedagógus és könyvtárostanár képzésekbe oktatóként és a szakok felelőseként.
Tanulmánykötetekben és folyóiratokban megjelent írásai: tanulmányok és recenziók a modern és kortárs magyar irodalomhoz, gyermekirodalomhoz, olvasásszociológiához és könyvtárpedagógiához kapcsolódnak.
A Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatását kapta 2003-ban Mészöly Miklós könyvtárának feldolgozására. Egyesületi tag a következő egyesületekben: Mészöly Miklós Egyesület, Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Könyvtáros Tanárok Egyesülete.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *