Molnár-Tóth Alinka

Egyetemi tanársegéd

Gyógypedagógus-képző Intézet

E-mail: tothalinka@gmail.com

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10037962

Alinka_fotoMolnár-Tóth Alinka egyetemi tanársegéd a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézetében. 2009-ben szerezte meg kiváló minősítéssel gyógypedagógus, logopédia szakos tanári és logopédia szakos terapeuta diplomáját az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. 2011-ben szintén a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon, gyógypedagógia mesterképzési szakon szerezte okleveles gyógypedagógus diplomáját, gyógypedagógiai terápia szakirányon, oklevelének minősítése: kitüntetéses. 2011 és 2014 között az Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola Elméleti nyelvészet programjának hallgatója, 2018 decemberében doktori értekezését sikeresen megvédte.
2012 óta publikál. Ezidáig öt egyszerzős és hét társszerzős publikációja jelent meg és összesen 49 hazai és külföldi konferencián vett részt önálló vagy társszerzős előadásokkal. A 2017/2018-as tanévben elnyerte az ÚNKP Doktorjelölti Ösztöndíját, kutatási témája: Megnevezési feladathelyzetből nyert mintázatok értelmezése kognitív nyelvészeti perspektívából.”
Fő kutatási területe a neurolingvisztika, illetve a kognitív nyelvészet, főképpen a szerzett beszéd- és nyelvi zavarok diagnosztikai és terápiás lehetőségeinek fejlesztésével foglalkozik. Érdeklődése középpontjában a szerzett nyelvi zavarok oly gyakori kísérőjelenségének, az anomiák természetének pontosabb megismerése áll.
Több szakmai szervezet, így a Demoszthenesz Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesületének, a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetségének, a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaságnak, az Orvosi Rehabilitáció Fizikális Medicina Magyarországi Társaság Klinikai Logopédusok Szekciójának, valamint a Pragmatika Centrum tagja. Rendszeresen részt vesz ezen szervezetek tudományos tevékenységében.