T. Molnár Gizella Dr.

Főiskolai tanár

Szakképzési, Felnőttképzési és Tudásmenedzsment Intézet

Művelődéstudományi Tanszék

Telefon: +36309832417

E-mail: tokene.molnar.gizella@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10027284

tmguj1987-től oktatója a karnak, jelenleg főiskolai tanár, kulturális fejlesztésekért felelős dékáni megbízott, 2017-2020 között közkapcsolati dékánhelyettes.
1980-ban végzett a JGYTF magyar-népművelés szakán, majd 2001-ben orosz nyelv és irodalom szakon. Középiskolai tanári diplomát a JATE történelem szakán 1987-ben kapott. PhD fokozatot 2002-ben szerzett a Debreceni Egyetem Történeti Doktori Iskolájában.
Kutatási területe a magyarországi kultúrpolitika története a dualizmus korában, valamint az 1920-as évek és a rendszerváltás között, továbbá a magyarországi kisebbségpolitika. Utóbbin belül elsősorban a magyarországi német nemzetiség kollektív felelősségre vonása a második világháború után, és ennek következményei, (ez a doktori értekezése témája is), valamint a magyarországi nemzetiségek és a határon túli magyarság identitásának témája. Egyetemi kurzusai is elsősorban e tárgykörökhöz kapcsolódnak. Az utóbbi években az élethosszig tartó tanulás és a tanulási eredmény alapú szemlélet témaköreivel is foglalkozik. Mindhárom tárgykörben számos publikációt közölt, s több hazai és nemzetközi konferencián tartott előadásokat.
Tagja a Művelődéstudományi Tanszéken működő KAPOCS Kutatócsoportnak, a szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaságnak. Több, köztük a határon is átívelő kutatási projekt kezdeményezője, szervezője és résztvevője (TÁMOP-2.2.4-11/1; TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011; Horizont 2020; EFOP-3.4.3-16-2016-00014 AP2_OKTIG_2_Tanulási eredmény alapú szemlélet megismerése és bevezetése az SZTE-n).