T. Molnár Gizella Dr.

Főiskolai tanár

Telefon: +3662474255; +36309832417

E-mail: molnarg@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10027284

tmg1987-től oktatója a karnak, jelenleg intézetvezető főiskolai tanár. 1980-ban végzett a JGYTF magyar–népművelés szakán, majd 2001-ben orosz nyelv és irodalom szakon. Középiskolai tanári diplomát a JATE történelem szakán 1987-ben kapott. PhD fokozatot 2002-ben szerzett a Debreceni Egyetem Történeti Doktori Iskolájában.
Kutatási területe a magyarországi kultúrpolitika története az 1920-as évek és a rendszerváltás között, valamint a magyarországi nemzetiségpolitika. Utóbbin belül elsősorban a magyarországi német nemzetiség kollektív felelősségre vonása a második világháború után, és ennek következményei, (ez a doktori értekezése témája is), valamint a magyarországi nemzetiségek és a határon túli magyarság identitásának témája. Mindkét témakörben számos publikációt közölt, s több hazai és nemzetközi konferencián tartott előadásokat. Egyetemi kurzusai is elsősorban e tárgykörökhöz kapcsolódnak.
Tagja a Művelődéstudományi Intézetben működő Identitáskutató Műhelynek, a szabadkai Magyarságkutató Tudományos Társaságnak. Több, köztük a határon is átívelő kutatási projekt kezdeményezője, szervezője és résztvevője (TÁMOP-2.2.4-11/1; TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011; Horizont 2020; EFOP-3.4.3-16-2016-00014 AP2_OKTIG_2_Tanulási eredmény alapú szemlélet megismerése és bevezetése az SZTE-n).
2017-től a JGYPK közkapcsolati dékánhelyettese.