Mátó Veronika

Mesteroktató

Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet

Egészségszociológia és Életmód Tanszék

Telefon: +36 62 546-096

E-mail: mato.veronika@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026221

MatoVeronikaMiniMátó Veronika mesteroktató, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézetében. 2003 óta dolgozik a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon, kezdetben oktatásszervezőként majd tanársegédi munkakörben végezte munkáját. 2002-ben végzett a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karán biológia szakos középiskolai tanárként, majd 2003-ban a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karon egészségtan szakos tanár végzettséget szerzett. Újabb végzettséget szerzett 2012-ben a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán pedagógia szakos bölcsészként. 2002-ben német, középfok szóbeli (A) típusú, 2003-ban német, középfok írásbeli (B) típusú, 2012-ben angol, alapfokú (B1) szóbeli és írásbeli, majd 2016-ban angol, középfok (B2) írásbeli és szóbeli nyelvvizsgát tett. Jelenleg PhD-hallgató a Szegedi Tudományegyetem Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola „Preventív Medicina” képzési programjában. Kutatási területe a felsőoktatásban dolgozók egészségi állapotának és életmódjának vizsgálata és a munkahelyi egészségfejlesztés jelentőségének alátámasztása körükben. Jelenleg a pszichoszociális munkakörnyezeti kockázati tényezőket vizsgálja a Szegedi Tudományegyetem alkalmazottai körében. Publikációi tudományos folyóiratokban, közleményekben jelennek meg, tudományos konferenciákon is részt vesz. Oktatási tevékenységében nagy hangsúlyt kap az egészséges életmódra nevelés pedagógiai és biológiai vonatkozása (pl: Az egészség- és mentálhigiénés kultúra fejlesztésének pedagógiája, Egészséges táplálkozás, táplálkozási irányzatok, Egészségtan, Egészségfejlesztés a köznevelésben, Balesetmegelőzés, Természet- és környezetkultúra stb.). Intézete levelezős képzéseinek szervezője és MTMT adminisztrátora. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottságának, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyakorlati Képzési Bizottságának, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottság, Orvostudományi Szakbizottság, Sporttudományi Munkabizottságának, a MTA-SZTE Egészségfejlesztés Kutatócsoportjának és a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének tagja, valamint az EMPÁTIA Lelki Egészségvédő Egyesület titkára.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *