Máté Zsuzsanna Dr. habil.

Habilitált főiskolai tanár

Művészeti Intézet

Rajz-művészettörténet Tanszék

Tel.: +3662424196

E-mail: mate.zs@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10014040

MateZsuzsannaMini

Máté Zsuzsanna habilitált főiskolai tanár, művészetfilozófus, esztéta és irodalmár. Végzettsége: magyar-filozófia szakos középiskolai tanár. Tudományos fokozatai: 1990: Dr. univ. (filozófia, JATE). 1996: CSc – a filozófiai tudomány kandidátusa (MTA Doktori Tanács). 2006: dr. habil. irodalomtudományból, esztétikából (DE). 1997-1999: Magyary Zoltán Posztdoktori ösztöndíjas; 2001-2004: MTA Bolyai János Kutatási ösztöndíjas. 2011-től MTA Köztestületi tag.


1988-tól oktat az SZTE JGYPK-án. 1999-től főiskolai tanár. 2007-től a Madách Szimpózium-kötetek szerkesztője, 2012-től a Madách Irodalmi Társaság alelnöke. 2013-tól az SZTE JGYPK Művészeti Intézetében, a Rajz-Művészettörténet Tanszéken művészetelméleti és esztétikai kurzusokat oktat. 2014-től 2018-ig az SZTE JGYPK Művészeti, Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő Szakkollégium egyetemi egységvezetője, 2018-tól a kari Művészetelméleti és Művészetpedagógiai Kutatócsoport intézeti vezetője.

Doktori cselekmények résztvevője nyolc alkalommal volt, opponensként és bizottsági tagként az MTA akadémiai doktori, a PhD- és a habilitációs védéseken. Az SZTE Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolájának törzstagja, a doktori iskola témavezetője, két védett doktorandusza van (az egyik társ-témavezetésben).

Kutatási területei: a művészetfilozófia; összehasonlító művészetelmélet; az esztétika története; a filozófia, az irodalom és a művészet kapcsolata; vizuális kultúra.

Tudományos közleményei: 10 monografikus könyve jelent meg. Valamennyi magyar nyelvű esztétikatörténeti, művészetfilozófiai, irodalomtudományi valamint egy angol nyelvű összehasonlító művészetelméleti könyve olvasható az OSZK.MEK-en, digitalizált formában. 14 tanulmánykötetet szerkesztett, összes tudományos közleménye 232, több mint 60 előadást tartott hazai és nemzetközi konferenciákon. Publikációira összesítve 260 független hivatkozása van. Hirsch-indexe kilenc. Jelentős tudományos díjai: 2010-ben Madách Imre Díjat kapott Madách-kutatásai elismeréseként, 2020-ban a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozatának Cs. Szabó László Díját művészetelméleti és esztétikai tudományos tevékenységéért.