Máté Zsuzsanna Dr. habil.

Habilitált főiskolai tanár

Művészeti Intézet

Rajz-művészettörténet Tanszék

Tel.: +3662424196

E-mail: mate.zs@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10014040

MateZsuzsannaMini

Máté Zsuzsanna habilitált főiskolai tanár, művészetfilozófus és irodalmár. Végzettsége: magyar-filozófia szakos középiskolai tanár. 1990: Dr. univ. (filozófia, JATE). 1996: CSc – a filozófiai tudomány kandidátusa (MTA Doktori Tanács). 2006: dr. habil. irodalomtudományból, esztétikából (DE). 1997-1999: Magyary Zoltán Posztdoktori ösztöndíjas; 2001-2004: MTA Bolyai János Kutatási ösztöndíjas. 2011-től MTA Köztestületi tag.

1988-tól oktat az SZTE JGYPK-án. 1999-től főiskolai tanár. 2007-től a Madách Szimpózium-kötetek szerkesztője. 2012-től a Madách Irodalmi Társaság alelnöke. 2010: Madách Imre Díjat kapott.

2013-tól a Művészeti Intézetben művészetelméleti kurzusokat oktat. 2014-től 2018-ig az SZTE JGYPK Művészeti, Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő Szakkollégium egyetemi egységvezetője, 2018-tól a Művészetelméleti és Művészetpedagógiai Kutatócsoport intézeti vezetője.

Doktori cselekmények résztvevője nyolc alkalommal volt, opponensként és bizottsági tagként az MTA akadémiai doktori, a PhD- és habilitációs védéseken. 2007-2013: az SZTE Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolájának törzstagja, majd a doktori iskola témavezetője (két védett doktorandusza van, 2012-ben és 2018-ban).

Kutatási területei: a művészetfilozófia, az esztétika története; a filozófia, az irodalom, a művészet kapcsolata; 19-20. századi kultúr- és művészetfilozófiák; összehasonlító művészetelmélet.

Tudományos közleményei: 9 önálló monografikus könyve jelent meg. Valamennyi magyar nyelvű esztétikatörténeti, művészetfilozófiai, irodalomtudományi valamint angol nyelvű összehasonlító művészetelméleti könyve olvasható az OSZK.MEK-en. 12 tanulmánykötetet szerkesztett, 161 tudományos közleménye jelent meg, több mint 60 előadást tartott hazai és nemzetközi konferenciákon. Publikációira 205 független hivatkozást kapott. Hirsch-indexe nyolc.