Máté Zsuzsanna Dr. habil.

Habilitált főiskolai tanár

Művészeti Intézet

Rajz-művészettörténet Tanszék

Tel.: +3662424196

E-mail: mate.zsuzsanna@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10014040

Mate_Zs-1

Máté Zsuzsanna habilitált főiskolai tanár, esztéta és irodalmár.

Egyetemi végzettségei: 1980-1985: JATE BTK, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár. 1986-1989: JATE BTK filozófia szakos középiskolai tanár.

Nyelvtudás: orosz C típusú középfokú és angol C típusú alapfokú állami nyelvvizsgák.

Oktatói, kutatói pálya: 1988-tól oktat az SZTE JGYPK-án - 1999-től főiskolai tanárként - filozófiai, irodalomtudományi, esztétikai, kultúr- és művészetfilozófiai, művészetelméleti kurzusokat BA, MA és osztatlan tanárképzésben egyaránt. A 34 év alatt összesen 55 féle kurzust oktatott. A művészeti instruktor MA szak szakfelelőse 2022-től.

2007-től az SZTE Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolájának törzstagja, témavezetője; két védett doktorandusza van, jelenleg egy doktorandusz témavezetője. Doktori cselekmények résztvevője nyolc alkalommal volt, opponensként és bizottsági tagként az MTA akadémiai doktori, a PhD- és a habilitációs védéseken.

Külföldi vendégoktatásai: 1997-ben az Univerzita Konštantina-n (Nitra), továbbá 1997-ben és 2014-ben a Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen valamint 1998-ban MÖB ösztöndíjjal az Amszterdami Egyetemen volt vendégtanár. 2014-től 2019-ig évente kétszer egy-egy hetes időtartamban a Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Tanszékén volt vendégoktató, az Erasmus Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching támogatásával.

A kutatói pálya főbb állomásai: Dr. univ. (filozófia, JATE, 1990). CSc – a filozófiai tudomány kandidátusa (MTA Doktori Tanács, 1996). 1997-1999: Magyary Zoltán Posztdoktori ösztöndíjas, 2001-2004: MTA Bolyai János Kutatási ösztöndíjas volt. dr. habil. irodalomtudományból, esztétikából (Debreceni Egyetem Doktori Tanács, 2006).

Kutatási területei: a kultúr- és művészetfilozófia; az esztétika története; a filozófia, az irodalom és a művészet kapcsolata; összehasonlító művészetelmélet; a vizuális kultúra.

Publikációk: 11 monografikus illetve szakkönyve jelent meg. Valamennyi magyar nyelvű esztétikatörténeti, művészetfilozófiai, irodalomtudományi valamint egy angol nyelvű összehasonlító művészetelméleti könyve olvasható az OSZK.MEK-en, digitalizált formában (is). 16 tanulmánykötetet szerkesztett, összes tudományos közleménye 250, több mint 70 előadást tartott hazai és nemzetközi konferenciákon. Publikációira összesítve 279 független hivatkozása van. Hirsch-indexe kilenc.

Tudományos és egyetemi közéleti tevékenysége: 2007-től a Madách Szimpózium-kötetek szerkesztője, 2012-től a Madách Irodalmi Társaság alelnöke. 2014-től 2018-ig az SZTE JGYPK Művészeti, Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő Szakkollégium egyetemi egységvezetője volt. 2018-tól a kari Művészetelméleti és Művészetpedagógiai Kutatócsoport alapítója és jelenleg is a vezetője.

1996 és 1999 között a JGYTF Tudományos Bizottságának tagja, 1999 és 2001 között a SZTE JGYTFK Minőségbiztosítási Bizottságának tagja volt. 2017-től folyamatosan az SZTE JGYPK Kari tanácstagja és az SZTE JGYPK Tudományos Bizottságának tagja.

2011-től MTA Köztestületi tag. 2020-tól a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozatának Köztestületi tagja. Jelentős tudományos díjai: 2010-ben Madách Imre Díjat kapott Madách-kutatásai elismeréseként, 2020-ban a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozatának Cs. Szabó László Díját művészetelméleti és esztétikai tudományos tevékenységéért.