Magyar Adél Dr.

Főiskolai docens

Gyógypedagógus-képző Intézet

Telefon: +36209615537

E-mail: magyar.adel.marta@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10021389

IMG_20160114_202858_2Magyar Adél főiskolai docens, 2008 óta a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézetének oktatója, a JGYPK Kari Tanácsának tagja.

1988-ban szerzett oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanári diplomát a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. 2007-ben okleveles gyógypedagógus lett az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karán. 2009 és 2012 között a PTE BTK ”Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolában doktori tanulmányokat folytatott. PhD fokozatot 2017-ben szerzett. (Disszertációjának címe: Az értelmi fogyatékos gyermekről és felnőttről alkotott mentális kép alakulása – az elzáró, gyógyító és fejlesztő intézményrendszer tükrében – a kezdetektől a 19. század végéig.) Esélyegyenlőségi és akadálymentesítési kommunikációs szakoktató, az MCSE képzésben levő családterapeutája és az Odú Központ Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény kutatótanára.

Német nyelvből középfokú C-típusú, angolból alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Több mint 60 publikáció szerzője, számos előadást tartott hazai és külföldi konferencián. Fő kutatási területe a gyógypedagógiai kora gyermekkori intervenció, valamint az értelmi fogyatékos emberekről alkotott társadalmi kép tartalma és változásai. Oktatott kurzusai az értelmileg akadályozott személyek gyógypedagógiájának köréhez, a kora gyermekkori intervencióhoz és a gyógypedagógia/fogyatékosság történetéhez kapcsolódnak. Számos egyetemi és szakmai innovációban vesz részt: Könnyen érthető kommunikációs iroda létrehozása az SZTE JGYPK-n (2020. január 1. - 2023. december 31.): szakmai lektor, képzési asszisztens. EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése – projekt. (2018-2021): Felsőoktatási képzési tartalmakat szintetizáló munkacsoport tagja. Képzési kiadványok szakmai lektora. „Mórahalmi komplex fejlesztő centrum létrehozása az ELTE BGGYK-val együttműködve” (2017- ): stratégiai szakmai tervező. TÁMOP-4.1.2.B.2 Mentor(h)áló 2.0 Program (2015-2016) : SZTE Gyógypedagógiai alprogram-vezető.

2010–2012 között a SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézetének intézetvezető-helyettese, 2017-2021 között a gyógypedagógus-képzés szakfelelőse volt. Tagja az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Neveléstörténeti Munkabizottságának, tagja az MTA köztestületének és az MTA Pedagógiai Bizottság Gyógypedagógiai Albizottságának. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában témavezető.


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *