Lippai László Dr.

Főiskolai docens

Az Egészségpszichológia és mentálhigiéné szakcsoport vezetője

Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet

Telefon: +3662546255

E-mail: lippail@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10026220

LippaiLaszloDrMini

Lippai László főiskolai docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet Egészségpszichológia és mentálhigiéné szakcsoportjának vezetője. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1998-ban végzett okleveles pszichológusként. Szakirányú tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán folytatta, ahol 2012-ben tanácsadó szakpszichológus végzettséget szerzett. Doktori tanulmányait gazdaságpszichológiai területen, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdasági doktori programjában folytatta, melyet summa cum laude minősítéssel zárt. Doktori témája a fogyasztói döntéseket meghatározó pszichológiai tényezők feltárása volt, különös tekintettel az idői perspektíva és az önkontroll fogyasztói választásokban játszott szerepére. E téma mellett aktívan foglalkozik a lelki egészség lakossági és szervezeti szintű felmérésével, és az egészségfejlesztő szervezetfejlesztés gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek és kommunikációs háttérváltozóinak feltárásával is.

A Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterszak szakfelelőse, továbbá a Sport- és rekreációszervezés alapképzési szak egészségfejlesztés specializációjának felelőse. E szakok vonatkozásában, tantárgyfelelősként és oktatóként, szerteágazó oktatási feladatokat is ellát.