Králik-Lenhart Krisztina

Tanársegéd

Testnevelési és Sporttudományi Intézet

Rekreáció- és Sportegészségügyi Tanszék

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10061554

2004-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Karán, kommunikáció szakos bölcsész szakon. Ugyanebben az évben szerzett diplomát a Testnevelési Egyetem sportmenedzser szakán. 2004-től a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán a kommunikációs tantárgycsoport oktatója, 2005-től a Semmelweis Egyetem Doktori iskolájában kezdi meg doktori tanulmányait. 2010-ben a sportszakos képzések kommunikációs oktatási anyagait vizsgálja, kiemelten a testnevelő tanárok, és edzők kommunikációs kompetenciájára vonatkozó ismeretanyagok mennyiségi és minőségi mutatóira fókuszálva. A Testnevelési Egyetem Oktatástechnológia Tanszék munkatársaként kommunikációelméletet, retorikát, és oktatástechnológiát tanít, valamint kommunikációs gyakorlat szemináriumokat vezet. A 40. Mozgásbiológiai konferencián foglalja össze kutatásának kezdeti tapasztalatait a magyarországi sportszakember képzés változásairól. 2016-tól a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának Testnevelési és Sporttudományi Intézetének megbízott oktatója. Sportmenedzsmentet, kommunikációt, animációt, és rendezvényszervezési ismereteket tanít. 2017-ben újrakezdi doktori tanulmányait. Kutatási területe a kommunikációs kompetenciafejlesztés a pedagógiai értékteremtés tükrében. A testnevelés órai és edzői pedagógiai munka kommunikációs szempontú kutatása, kiemelten a gyermekek egészséges személyiségfejlődésére, és sport iránti pozitív beállítódására vonatkoztatva. 2017-től a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézetének egyetemi tanársegédjeként tevékenykedik.