Kovács Krisztina Dr.

Főiskolai docens

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Óvodapedagógus-képző Tanszék

Telefon: +36203924099

E-Mail: kovacs.k@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10024385

KK_2019_4

Kovács Krisztina főiskolai docens a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszékén.

A Szegedi Tudományegyetemen 2003-ban végzett német-pedagógia szakos tanárként, 2005-ben szerezte a pedagógia szakos bölcsész és tanár, 2005-ben az egészségtan tanári és 2013-ban a gyógypedagógusi diplomáját, majd 2013-ban a doktori fokozatát.

2006 óta dolgozik a felsőoktatásban. 2006-2014 között Szarvason a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar és annak jogelődjének oktatója, a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak gyakorlati képzésvezetője volt.

2014 szeptembere óta oktat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoportjában. Oktatói tapasztalattal rendelkezik az integrált-inkluzív nevelés, differenciáló pedagógia és a családpedagógiai kompetencia fejlesztése területén, továbbá német nyelvű kurzusokat tart. Részt vesz az óvodapedagógus hallgatók számára készülő tantervek, tananyagok készítésében. 2014 óta az Óvóképző Szakcsoport Erasmus koordinátoraként nemzetközi kapcsolatokat és tudományos együttműködéseket épít ki és tart fenn, támogatja és koordinálja a hallgatók külföldi részképzésen való részvételét, valamint az oktatói mobilitást. Kutatási területei: a népiskolai tanítók szakmásodásának folyamata, mentori kompetenciák vizsgálata, integrált neveléssel kapcsolatos attitűdvizsgálat. Kutatási eredményeit folyamatosan könyvekben a szakma által elfogadott folyóiratokban, egyetemi kiadványokban publikálja, hazai és nemzetközi konferenciákon prezentálja. Több külföldi egyetemen tartott előadásokat vendégoktatóként Erasmus és Ceepus mobilitás keretében. A Docere című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Tagja a Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzés Országos Programfejlesztő Bizottságnak és az MTA Szegedi Neveléstörténeti Munkabizottságnak.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *