Kovács Krisztina Dr.

Főiskolai docens

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Óvodapedagógus-képző Tanszék

Telefon: +36203924099

E-mail: kovacs.krisztina.agnes@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10024385

Kovacs_Krisztina_fenykep

Kovács Krisztina főiskolai docens a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszékén.

A Szegedi Tudományegyetemen 2003-ban végzett német-pedagógia szakos tanárként, 2005-ben szerezte a pedagógia szakos bölcsész és tanár, 2005-ben az egészségtan tanári és 2013-ban a gyógypedagógusi diplomáját, majd 2013-ban a doktori fokozatát.

2006 óta dolgozik a felsőoktatásban. 2006-2014 között Szarvason a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar és annak jogelődjének oktatója, a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak gyakorlati képzésvezetője volt. Német és angol nyelvtudással rendelkezik.

2014 szeptembere óta oktat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon. Oktatói tapasztalattal rendelkezik az integrált-inkluzív nevelés, differenciáló pedagógia és óvodapedagógia területén, továbbá német nyelvű kurzusokat tart. Részt vesz az óvodapedagógus hallgatók számára készülő tantervek, tananyagok készítésében. 2014 óta az Óvodapedagógus-képző Tanszék Erasmus koordinátoraként nemzetközi kapcsolatokat és tudományos együttműködéseket épít ki és tart fenn, támogatja és koordinálja a hallgatók külföldi részképzésen való részvételét, valamint az oktatói mobilitást. Kutatási területe: a népiskolai tanítók szakmásodásának folyamata, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek nevelése a 19-20. század fordulóján, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált-inkluzív nevelésének gyakorlata. Több mint 90 publikáció szerzője. Kutatási eredményeit folyamatosan könyvekben, a szakma által elfogadott folyóiratokban, egyetemi kiadványokban publikálja, hazai és nemzetközi konferenciákon prezentálja. Több külföldi egyetemen tartott előadásokat vendégoktatóként Erasmus és Ceepus mobilitás keretében. Az IDE-Online Journal (International Dialogues on Education: Past and Present) folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Tagja a Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA képzés Országos Programfejlesztő Bizottságnak és az MTA Szegedi Neveléstörténeti Munkabizottságnak. 2021-ben Pro Iuventute Elismerő Oklevelet kapott.


Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *