Kórus Péter Dr.

Adjunktus

Alkalmazott Pedagógiai Intézet

Telefon: +3662546203

E-mail: korus.peter@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10029434

Dr. Kórus Péter 2014 szeptembere óta tanít adjunktusként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán, ahol az Alkalmazott Pedagógiai Intézet oktatója. Ezt megelőzően 2012-től 2014-ig a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézetében dolgozott tanársegédként. 2009-ben a Szegedi Tudományegyetemen okleveles matematikus diplomát szerzett. A Ph.D. fokozatát – „cum laude” eredménnyel – 2012-ben szerezte meg a Szegedi Tudományegyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola programjában, a matematika tudományterület Fourier-analízis témakörében kutatva. Értekezésének címe: Egyszeres és kétszeres szinuszsorok és -integrálok egyenletes konvergenciája. Több angol nyelvű előadást tartott hazai, nemzetközi konferenciákon. Jelenleg a tanító- és az óvóképzésben tart különféle matematikai órákat, többek között a Matematika I-II. és a Függvények kurzusokat, ezeken kívül angol nyelvű kurzusa (Fundamentals of Mathematics) is van. Feladatai közé tartozik a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézetének MTMT adminisztrátori tevékenységének ellátása. Rendszeresen részt vesz a tanítóképzésben szervezett konferenciák matematika szekciójában, valamint a Szendrei János matematikai versenyeken felkészítő és kísérő tanárként. Számos angol nyelvű, matematikai cikke jelent meg nemzetközi folyóiratokban, illetve a The American Mathematical Monthly folyóiratban is találhatók problémái. Az elméleti matematika több témája is érdekli, a Fourier-analízis mellett vannak eredményei az analízis, a számelmélet ill. a geometria terén is. Emellett több folyóiratnál is rendszeres bíráló, többek között a Mathematical Reviews-nál. Idegen nyelvi ismeretei angolból és spanyolból középfokú szintűek.