Köböl Erika

Gyakorlati oktató munkát segítő munkatárs

Gyógypedagógus-képző Intézet

Telefon: +36302998842

E-mail: kobolerika@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10049530

KobolErikaMini1991-ben szereztem magyar szakos tanári diplomámat Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd 2004-ben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógus-képző Karon Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon végeztem. 2012-ben MA diplomámat a SZTE BTK Neveléstudományi Intézetében szereztem pedagógiai értékelés és mérés területen, majd 2014-ben itt és ugyanezen a területen szakvizsgáztam. 2014-ben Habilitációs kutya kiképzői végzettséget szereztem.

1999 óta dolgozom a gyógypedagógia a területén, a SZT Bárczi Gusztáv EGYMI-ben tanítok tanulásban akadályozott tanulókat. Több éve vezetek itt hallgatói gyakorlatot is, illetve 2006 óta oktatom az intézet gyógypedagógus hallgatóit.

2008 szeptembere óta tartok állatasszisztált foglalkozásokat tanulásban és értelmileg akadályozott gyerekeknek, felnőtteknek terápiás kutyámmal, illetve veszek részt a felvezetők és kutyáik képzésében az Aura Segítő Kutya Alapítvány önkénteseként.

Az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoportjának munkáját segítve részt vettem sajátos nevelési igényű tanulók számára készülő papír alapú és online feladatbank kidolgozásában.

A gyógypedagógiai területén a tanulásban akadályozott tanulók ideális mérési, értékelési és tanítási körülményei, módszerei érdekelnek, ezen a területen születtek publikációim is.