Köböl Erika

Mesteroktató

Gyógypedagógus-képző Intézet

Telefon: +36302998842

E-mail: kobol.erika@szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10049530

KobolErikaMini

Köböl Erika mesteroktató, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája szakcsoportjának munkatársa. 1991-ben szerezte magyar szakos tanári diplomáját Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd 2004-ben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógus-képző Karán Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon végzett. 2012-ben MA diplomáját a SZTE BTK Neveléstudományi Intézetében szerezte pedagógiai értékelés és mérés területen, 2014-ben itt és ugyanezen a területen szakvizsgázott. 2014-ben Habilitációs kutya kiképzői végzettséget szerzett. Mesterpedagógus minősítő vizsgát tett 2019-ben. Az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézetének hallgatóit 2006 óta oktatja.

1999 óta dolgozik a gyógypedagógia a területén, a SZT Bárczi Gusztáv EGYMI-ben tanít tanulásban akadályozott tanulókat. Több éve vezet itt hallgatói gyakorlatot is.

Az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoportjának munkáját segítve részt vett az általános iskolás korosztály, köztük a sajátos nevelési igényű tanulók számára is készülő papír alapú és online feladatbank kidolgozásában.

2008 szeptembere óta tart állatasszisztált foglalkozásokat tanulásban és értelmileg akadályozott gyerekeknek, felnőtteknek terápiás kutyájával, illetve vesz részt a felvezetők, segítőkutyáik és a módszert alkalmazni kívánó pedagógusok képzésében is az Aura Segítő Kutya Alapítvány önkénteseként. 2015-ben ebben a témában szerzőtársakkal digitális jegyzetet készített. A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karán is oktat ezen a területen.

A Könnyen érthető információs központ létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen c. program keretében részt vett a képzési portfólió fejlesztésében.

A gyógypedagógiai területén a tanulásban akadályozott tanulók ideális mérési, értékelési és tanítási körülményei, ennek módszerei, valamint a kutyával asszisztált foglalkozások hatásmechanizmusa és módszertana tartozik érdeklődési körébe, ezen a területen születtek publikációi is.

Alapfokon beszél angolul.Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *