Kiss Mária Rita

Oktató

Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet

Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék

Telefon: +3662544751

Email: kiss.maria.rita@jgypk.szte.hu

MTMT: https://m2.mtmt.hu/api/author/10040353


kiss_maria_rita_kep_az_oneletrjzhozKiss Mária Rita főiskolai docens, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet, Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék oktatója. Történelem-orosz szakos diplomáját a József Attila Tudományegyetemen, politológus végzettségét az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. Ugyanitt folytatott a PhD fokozat megszerzésére irányuló tanulmányokat. Közel 40 publikáció szerzője, több előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon. Kutatási területe a magyar politikai gondolkodás története [vö. szerkesztett kötete: The Voyage of Hungarian Christian Democracy to the Heart of Europe (2016)] és a társadalomismereti, állampolgári kompetenciák iskolai fejlesztése [vö. Innovatív módszertani megoldások a fiatalok társadalmi szerepekre való felkészítésében I-III. kötet (2015-2016)]. Az állampolgári kompetenciák fejlesztése terén gyakorlati tevékenységet is folytat. 2014-2017 között szakmai vezetője volt az Online Demokrácia Activity országos társadalomismereti tanulmányi versenynek. A magyar politikai gondolkodás története, politikai kommunikáció, politikai kultúra és politikai szocializáció, szociálpolitika tárgyköreihez tartozóan tart előadásokat, vezet gyakorlati órákat.